Avviks- og forbedringsmelding » Høyskolen for ledelse og teologi

Avviks- og forbedringsmelding

Meld fra!

Avviks- og forbedringsmelding

Det er viktig for oss at du vet at når du har et behov så hører vi på deg. Derfor har vi laget et eget system for å registrere tilbakemeldinger fra studenter og ansatte. Vi kaller det for en avviks- og forbedringsmelding. Kanskje du ikke tenker på din tilbakemelding som et” avvik”. Bruk skjemaet likevel! På den måten sikrer vi at du blir hørt!

.

I henhold til norsk standard i” NS-ISO 8402 Kvalitetsledelse og Kvalitetssikring” defineres avvik som” Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav”. Generelt kan man si at avvik betyr at noe ikke er slik vi i utgangspunktet forutsatte det skulle være sett i forhold til definerte kvalitetskrav. Konkret kan dette innbefatte:

  • Skade, ulykke og nestenulykke
  • Feil og mangler
  • Brudd på lover og forskrifter
  • Brudd på interne rutiner og retningslinjer
  • Feilvurderinger

.

Hensikten med tilbakemeldingen er å sikre at avvik blir registrert og meldt til rette vedkommende, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt for å forebygge, avdekke og rette opp feil og mangler. Vi vil også gjerne ha gode forslag til hvordan ting kan gjøres bedre.

Har du kommunisert via dette skjemaet forplikter vi oss til å følge opp.

Avviks- og forbedringsmelding gjelder:

Helse, miljø og sikkerhet(HMS)Læringsmiljø og IKTUndervisning og studietilbudAdministrative rutinerAndre tilbakemeldinger
Ditt navn:

Din e-post:

Beskriv problemet/uønskede hendelse:

Forslag til forbedring:

Klikk på ”send” knappen når du har skrevet ferdig rapporten.

.

Skjema for begrunnelse for karakter finner du her.

Skjema for klage på karakter finner du her.