Bachelor i teologi og ledelse » Høyskolen for ledelse og teologi

Bachelor i teologi og ledelse

Et studie som gir deg relevant kompetanse i det du brenner for.

Studieprogram

HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ECTS og er organisert i ulike moduler. Vi har illustrert dette nedenfor med ulike farger. Hver sekskant står for ett emne på 10 studiepoeng/ECTS. Sekskantene med svakere farge viser at du har flere alternativer å velge mellom. Det er lagt opp til ett valgfritt emne (10 stp/ECTS) per år i tillegg til valg av emnegruppe (30 stp/ECTS). Studenter som velger teologi som emnegruppe, har imidlertid mindre valgfrihet (se studieplanen for teologi).
Grunnstudiet i kristendom/KRLE (KRI og RLE) ligger innerst og danner fundamentet for videre studier. Her er det ett valgfritt emne, samt to alternative kurs i kirkehistorie. Andre årsenhet består av tre emner som gir en grunnleggende innføring i verdibasert ledelse (VEL) og en valgfri emnegruppe (EMN). Ledelsesfagene er relevante for alle emnegruppene du kan velge. Det andre studieåret består også av 10 stp/ECTS med praksis (PRA) slik at ett valgfritt emne forskyves til siste år. Tredje årsenhet i bachelor i teologi og ledelse består i hovedsak av modulene praksis (PRA) og fordypning (FOR).
.

Ha prakis i din lokale kirke

Bachelor i teologi og ledelse ved HLT er et praksisnært studium. Det gjør at du til enhver tid kan sette det du lærer inn i en større sammenheng – virkeligheten. Praksismodulen er på inntil 30 studiepoeng/ECTS, og tas over to år. Du kan ta praksis i din egen menighet under forutsetning av at menigheten har et tilfredsstillende aktivitetsnivå og en kvalifisert mentor. Det er også mulig å ta praksis i en annen menighet eller organisasjon. Studenter som velger emnegruppe i misjonsforståelse, har misjonsopphold i utlandet som praksis. Praksis tilbys kun i kombinasjon med teoretiske fag ved HLT. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre avtale med egnet praksissted, som må godkjennes av HLT.

.

Tilpass studiene til din situasjon
Studiehverdagen på HLT er lagt opp slik at du som student, avhengig av din studieplan, er inne på skolen 2-3 dager ca annenhver uke. Det gir deg som student mulighet til å kombinere studier med din allerede eksisterende hverdag. På den måten kan du praktisere det du lærer, der du er, og du slipper å flytte. Men hva er egentlig forskjellen på å studere fulltid og deltid?

(Trykk for større bilde)

Fulltidsstudier:
Den vanligste måten å ta studier på HLT er fulltid. Da følger du et normalt studieløp med 30 studie- poeng pr semester og følger alle undervisning som normalt.

Deltidsstudier:
Studier på HLT kan også tas på deltid. Det vil si at du reduserer antall fag pr semester, og løpet for å fullføre en bachelorgrad vil da øke til mer enn 3 år. Dette reguleres i utdanningsplanen til hver enkelt student og du kan justere tempoet underveis.

Redusert undervisning:
Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

.

For mer informasjon om studieprogrammet, bachelorens oppbygning og hvilke fag som inngår i studiet, klikk på lenkene i menyen øverst til høyre.

  Søk nå!