Bachelor i teologi og ledelse - Høyskolen for ledelse og teologiHøyskolen for ledelse og teologi

Bachelor i teologi og ledelse

Et studie som gir deg relevant kompetanse i det du brenner for.

Studieprogram

HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ECTS og er organisert i ulike moduler. Vi har illustrert dette nedenfor med ulike farger. Hver sekskant står for ett emne på 10 studiepoeng/ECTS. Sekskantene med svakere farge viser at du har flere alternativer å velge mellom. Det er lagt opp til ett valgfritt emne (10 stp/ECTS) per år i tillegg til valg av emnegruppe (30 stp/ECTS). Studenter som velger teologi som emnegruppe, har imidlertid mindre valgfrihet (se studieplanen for teologi).
Grunnstudiet i kristendom/KRLE (KRI og RLE) ligger innerst og danner fundamentet for videre studier. Her er det ett valgfritt emne, samt to alternative kurs i kirkehistorie. Andre årsenhet består av tre emner som gir en grunnleggende innføring i verdibasert ledelse (VEL) og en valgfri emnegruppe (EMN). Ledelsesfagene er relevante for alle emnegruppene du kan velge. Det andre studieåret består også av 10 stp/ECTS med praksis (PRA) slik at ett valgfritt emne forskyves til siste år. Tredje årsenhet i bachelor i teologi og ledelse består i hovedsak av modulene praksis (PRA) og fordypning (FOR).
.

Ha prakis i din lokale kirke

Bachelor i teologi og ledelse ved HLT er et praksisnært studium. Det gjør at du til enhver tid kan sette det du lærer inn i en større sammenheng – virkeligheten. Praksismodulen er på inntil 30 studiepoeng/ECTS, og tas over to år. Du kan ta praksis i din egen menighet under forutsetning av at menigheten har et tilfredsstillende aktivitetsnivå og en kvalifisert mentor. Det er også mulig å ta praksis i en annen menighet eller organisasjon. Studenter som velger emnegruppe i misjonsforståelse, har misjonsopphold i utlandet som praksis. Praksis tilbys kun i kombinasjon med teoretiske fag ved HLT. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre avtale med egnet praksissted, som må godkjennes av HLT.

.

Deltid

Studiet kan tas som en deltidsutdannelse som går over mer enn 3 år. Dette reguleres i utdanningsplanen til hver enkelt student og du kan da velge mellom to alternativer.

Saktere progresjon

Du følger vanlig undervisningsopplegg, men har langsommere progresjon. Det betyr rett og slett at du velger færre fag per semester. Du kan justere progresjon underveis, og behøver ikke å låse deg til et bestemt tempo.

Redusert undervisning

Du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Disse timene forsøker vi å samle i noen få blokker slik at det er lettere å delta også for deg som har lang reisevei eller er i jobb. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i emnet/kurset. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått».

Du finner mer informasjon ved å klikke på lenkene øverst til høyre. Du kan lese mer om de ulike studietilbudene, eller få en detaljert beskrivelse av innholdet og oppbyggingen av vår bachelorplan.

 

  Søk nå!