Mari Kristine R. Algrøy,Salt Bergen » Høyskolen for ledelse og teologi

Mari Kristine R. Algrøy,
Salt Bergen

Mari Kristine Ramslien Algrøy er tidligere student ved HLT og er i dag multisitekoordinator i Salt Bergens barnearbeid. Hun har ansvar for å utvikle barnearbeidet på tvers av Salt sine forsamlinger med hovedvekt på nyplantingene. Menigheten som er spredt på flere lokasjoner i og utenfor Bergen har på sine 11 år rukket å plante syv forsamlinger.
 
Mari Kristine har den yngre generasjonen tett til sitt hjerte og elsker å se barn og unge vokse inn i Guds plan for deres liv. Mari Kristine har tidligere jobbet som ungdomspastor i Porsgrunn i tre år før hun flyttet til Bergen og startet å jobbe med barn. «Jeg brenner for at barn og ungdom skal få oppdage deres gudgitte talenter, og få bruke dem til Guds ære og for å gjøre hans navn kjent.» Det kan være lett å undervurdere hva den yngre generasjonen kan gjøre og hvilken forskjell de kan. “Jeg tror at alle har noe verdifullt å komme med, og at å bruke gavene man har fått av Gud til å tjene andre gjør livet meningsfylt.”
 
Da Algrøy ble ansatt i ungdomsarbeidet i Porsgrunn hadde hun et ønske om å tilegne seg kompetanse for jobben som lå foran. «Jeg begynte å ta noen fag på HLT da jeg begynte som ungdomspastor for å gjøre meg bedre rustet til å gjøre en god jobb. Jeg har alltid syntes at det var spennende å lære om ledelse, og menighet har ligget nært mitt hjerte. Etter å ha tatt enkeltfag om ledelse og ungdomsarbeid, samtidig som praksis, bestemte jeg meg for å ta en bachelorgrad med fordypning i verdibasert endringsledelse.”
 
I 2015 ble Mari Kristine ferdig med sin bachelor i teologi og ledelse og er overbevist om hvilken tyngde den har gitt henne. “Jeg tror min utdannelse fra HLT har vært med å forme hvordan jeg tenker om menighet, om ledelse og mitt bilde av Gud. Ledelsesfagene har vært nyttig ikke bare i menighetsammenheng, men også i samhandling med folk i ulike situasjoner. Ikke minst har det gitt meg et nettverk av kristne ledere, som jeg setter pris på nå også som barneleder i Salt Bergen.”