Desentralisert eksamenHøyskolen for ledelse og teologi

Desentralisert eksamen

Desentralisert avvikling av skoleeksamen betyr at man avholder eksamen ved annet sted en skolen

Forutsetningen for å møtekomme søknad om desentralisert eksamen, er at den holdes ved en annen offentlig institusjon med eksamensvakt, og at eksamenen avholdes på det tidspunkt som HLT fastsetter. Studenten må levere inn søknad på fastsatt skjema om desentralisert eksamen minst 1 måned før eksamenstidspunktet. Studenten må selv dekke eventuelle ekstra omkostninger ved slik eksamen. Studenten må påregne et administrasjonsgebyr på kr. 600 til HLT og en avgift til eksamensstedet for leie av plass og for eksamensvakt.

Fremgangsmåte for å kunne avlegge eksamen eksternt

  • Student finner frem til hvilken institusjon (f.eks. høgskole, universitet, norsk konsulat eller ambassade, sjømannskirke) han/hun skal ta eksamen ved
  • Student finner frem til kontaktperson ved institusjonen
  • Student sender søknad om å få gjennomføre eksamen eksternt der – inkl. navn på institusjon og kontaktperson
  • Studieadministrasjonen behandler søknaden
  • Studieadministrasjonen oppretter kontakt med kontaktperson ved institusjonen og avtaler på hvilken måte eksamensgjennomføringen skal skje
  • Student får beskjed om detaljer om eksamensgjennomføring
  • Studenten må påregne et administrasjonsgebyr på kr. 600 til HLT og en avgift til eksamensstedet for leie av plass og for eksamensvakt.

Nærmere retningslinjer for desentralisert eksamen finner du her.