Innlevering av oppgaver » Høyskolen for ledelse og teologi

Innlevering av oppgaver

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT 3.1.4

For informasjon om oppgaveskriving henviser vi til Fronter. Klikk deg fram til kurset som heter “Akademisk skriving”

Standard for kildebruk og referanseteknikk finner du her.

Ytterligere informasjon kommer senere.