Innlevering av oppgaver | Høyskolen for ledelse og teologi

Innlevering av oppgaver

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HLT 3.1.4

For informasjon om oppgaveskriving henviser vi til Moodle. Klikk deg fram til kurset som heter “Akademisk skriving”

Standard for kildebruk og referanseteknikk finner du her.

.

Innlevering av oppgaver

 

 1. HLT Forsidemal og Kandidatnummer

Ved innlevering av oppgaver må høgskolens forsidemal brukes. Forsiden finnes i Moodle Fellesrom under “Akademisk skriving”. Det er én forside til ikke anonyme eksamener og én til anonyme eksamener. Forsiden er lagret i Word format. Forsiden og selve oppgaven må lagres i én fil I PDF format, hvor forsiden skal være første siden. Dette gjøres ved å lime oppgaven på selve forsiden, på side nr.2.

.

 1. Anonyme oppgaver

Noen oppgaver skal leveres anonymt. Dette vil bli merket i oppgavenes tittel. Ved anonyme innleveringer må du bruke ditt unike 5-sifrede kandidatnummerpå forsiden som hentes fra Self Service, se under menyvalg “Eksamener” i kolonnen “Vis eksamen og evalueringshistorikk-> “Kandidatnr.” Se bilde nedenfor.

Vennligst vær oppmerksom på at du får tildelt et nytt kandidatnummer for hver enkelt eksamen og oppgaveinnlevering, samt ett nytt kandidatnummer for hver kontinuasjonseksamen.

NB! Studentnummer / Kandidatnummer:Det er svært viktig at studenter bruker korrekt kandidatnummer. – Kandidatnummer og studentnummer er ikke det samme.

 • Studentnummer er permanent og inneholder bare 4 siffer.
 • Kandidatnummer har 5 siffer og er nytt for hver innlevering/eksamen.

.

 1. Filtype og navn

Alle oppgaver må lastes opp i PDF-format. De fleste tekstbehandlingsprogrammer gjør at du kan konvertere filer til en PDF. Hvis ikke, kan du finne mange gratis PDF-program ved å søke på internett. Hvis eksamenen er anonym, må filnavnet til oppgaven begynne med ditt unike 5-sifrede kandidatnummer og emnekode. For eksempel 11988_PAL2010.pdf

.

 1. Oversikter over oppgaver

Oversikt over alle oppgaver og tester du må fullføre finner du på Moodle-dashbordet, under tidslinjen. Klikk på den aktuelle lenken for å gå til oppgaven og send inn din fil.

.

 1. Oppgave som er levert etter fristen aksepteres ikke / godkjennes ikke

 Alle oppgaver må være levert innen fristen. Du kan laste opp flere utkast av oppgaven din før fristen. Det er alltid den nyeste versjonen som gjelder. Utvidelser gis IKKE på grunn av problemer med datamaskin eller tapt arbeid.

Oppgaveinnleveringer har innleveringsfrist kl. 12:00 på formiddagen.

.

 1. Sykdom / Gyldig fravær

 Sykdom med legeerklæring er vanligvis eneste grunn for å få godkjent utsettelse eller forlengelse av eksamen etter avmeldingsfrist. Det skal da leveres legeerklæring. Bare unntaksvis vil andre grunner kunne godkjennes etter søknad.

Ved sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn i tilknytning til skriftlige oppgaver er hovedregelen at en forlenget innleveringsfrist skal kompensere for antall fraværsdager, men begrenset til 50 % av oppgavearbeidets tidsomfang, 7 dager for Oppgaver under 2000 ord og 3 uker for Oppgaver 2000 ord eller mer.

Legeerklæring eller annen dokumentasjon av gyldig fravær må være datert senest 3 – tre – virkedager etter eksamen og må være HLTs administrasjon i hende innen 7 – syv – virkedager etter eksamens-/innleveringsdato, med mindre dette er umulig eller urimelig vanskelig.

Dersom studenten har fått godkjent utsettelse eller forlengelse av eksamen på grunnlag av gyldig fravær, blir studenten automatisk oppmeldt til en ny ordinær eksamen, som skal gjennomføres samtidig med neste kontinuasjon/eksamensperiode.

.

 1. Kunngjøring av eksamensresultater

Du vil normalt få resultater innen 3 uker etter eksamensdagen. Noen ganger er kunngjøringsdato utvidet på grunn av helligdager eller andre formildende omstendigheter. Du kan se din karakter i karakterboken for hvert kurs / hver oppgave i Moodle. Karakteren din vil også bli publisert i Self Service etterpå.

.

 1. Forklaring av karakter

Studenter har rett til å få en begrunnelse for karakter. Noen ganger kan du finne begrunnelse i Moodle. Hvis ikke, må forespørsel om begrunnelse fremsettes senest to uker etter at karakteren ble kunngjort og rettes til eksamen@hlt.no.

Begrunnelse skal gis skriftlig via kommentarfeltet for oppgaven i Moodle, og skal normalt være gitt innen ti virkedager etter at kandidaten har bedt om det. Alternativt kan du motta begrunnelse via din e-post.

Forespørsel om begrunnelsen finnes på HLT Student under “Begrunnelse for karakterhttp://hlt.no/begrunnelse-karakter/

.

 1. Hjelp

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du kontakte eksamen@hlt.no, eller komme til HLTs studieadministrasjon. Det finnes også mer informasjon på vår nettside for studenter – student.hlt.no/