Eksamensgebyrer » Høyskolen for ledelse og teologi

Eksamensgebyrer

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Kontinuasjonseksamener belastes med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen særskilt grunn (f.eks. begravelse), bortfaller eksamensavgiften.

 

For skoleåret 2018/2019 gjelder følgende priser for kontinuasjonseksamen. Med forbehold om endringer/skrivefeil. 

Skoleeksamen: kr 750,-/eksamen
Muntlig eksamen: kr 750,-/eksamen
Skriftlige oppgaver (2000 ord og mer) /hjemmeeksamen: kr 750,-/eksamen
Skriftlige oppgaver (under 2000 ord, refleksjonsnotater, bokrapport, o.l.): kr 500,-/eksamen
Desentralisert eksamen: kr. 600,-/eksamen