EksamensgebyrerHøyskolen for ledelse og teologi

Eksamensgebyrer

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Kontinuasjonseksamener belastes med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen særskilt grunn (f.eks. begravelse), bortfaller eksamensavgiften.

For skoleåret 2016/2017 gjelder følgende priser for kontinuasjonseksamen. Med forbehold om endringer/skrivefeil. 

Norske studier:
Skoleeksamen: kr 750,-/eksamen
Muntlig eksamen: kr 750,-/eksamen
Skriftlige oppgaver/hjemmeeksamen: kr 750,-/eksamen
Skriftlige arbeidskrav (refleksjonsnotater, bokrapport, o.l.): kr 500,-/eksamen

Engelsk bachelorprogram:
Skoleeksamen: kr 750,-/eksamen
Muntlig eksamen: kr 750,-/eksamen
Skriftlige oppgaver/hjemmeeksamen: kr 750,-/eksamen
Skriftlige arbeidskrav / Life essay: kr 500,-/eksamen