Enkeltemner | Høyskolen for ledelse og teologi

Enkeltemner

Hev kompetansen din på et spesifikt emne!

Enkeltemner

Ved HLT er det også mulig å studere enkeltemner. Nedenfor finner du emnene som tilbys. Ved å klikke på emnene du er interessert i, får du opp en nærmere kursbeskrivelse.

Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet. Kanskje veien til en full bachelor ikke er så lang likevel? Husk også at Lånekassen krever minst 30 studiepoeng per år for å gi støtte.

..

Høsten 2019 tilbys:

UNG1110 Barne- og ungdomsarbeidets teologiske fundament (10 stp/ECTS)
KTR1010 Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon (10 stp/ECTS)
VEL1110 Den verdibserte lederen (10 stp/ECTS)
VEL1250 Innføring i coaching (10 stp/ECTS)
PAL1150 Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse (10 stp/ECTS)
PAL2010 Kirkens helbredende tjeneste (10 stp/ECTS)
SAM1010 Innføring i sosiologi og sosialantropologi (10 stp/ECTS)
SAM1030 Verdenshistorie (10 stp/ECTS)
SAM1040 Global rettferdighet – sosial teori og praksis (10 stp/ECTS)

.

Redusert undervisning:

Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

.

Søk nå!