Enkeltemner - Høyskolen for ledelse og teologiHøyskolen for ledelse og teologi

Enkeltemner

Hev kompetansen din på et spesifikt emne!

Enkeltemner

Ved HLT er det også mulig å studere enkeltemner. Nedenfor finner du emnene som tilbys våren 2018. Ved å klikke på emnene du er interessert i, får du opp en nærmere kursbeskrivelse.

Du må søke og velge på nytt for neste semester. Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet. Kanskje veien til en full bachelor ikke er så lang likevel? Husk også at Lånekassen krever minst 30 studiepoeng per år for å gi støtte.

.

Høsten 2018 tilbys:

KTR1010 – Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon (10 stp/ECTS)
PAL1150 – Misjonale menigheter og livslang læring (10 stp/ECTS)
TEO1040 – Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ECTS)
UNG1110 – Barne- og ungdomsarbeidets teologiske fundament (10 stp/ECTS)
VEL1110 – Den verdibaserte endringslederen (10 stp/ECTS)
VEL1150 – Innføring i coaching (10 stp/ECTS)
SAM1040 – Global rettferdighet – sosial teori og praksis (10 stp/ECTS)

.

Hvis du uansett har tenkt å ta et enkeltemne, så er veien veldig kort for å oppnå et halvårsstudium i Konflikttransformasjon eller Misjonsforståelse. Les videre for detaljer.

Obligatoriske emner

KTR1010 Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon (10 stp/ECTS)

KTR1020 Mekling og dialogarbeid (10 stp/ECTS)

Valgfritt emne

KTR1030 Teologi, religion og konflikt (10 stp/ECTS).

Les mer

Obligatoriske emner

PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
KRI2050 Misjon i globalt og pentekostalt perspektiv (10 stp/ECTS)
PRA1020 Praksis II (10 stp/ECTS) eller
PAL1150 Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse (10 stp/ECTS)
Les mer

.

Søk nå!