Høyskolen for ledelse og teologi

VELKOMMEN TIL FAGDAG OM MENIGHETSPLANTING
2. april, kl. 10:00 – 15:00

.

Hovedtema: “How to be a better church planter and pastor by understanding your place”

  • Creative approaches to church planting and mission (Mike Pears)
  • Skills and tools to connect better with our neighbourhoods and those on the margins (Mike Pears)
  • Hvordan kan utsendermenigheten bidra? (Øystein Gjerme og Sigurd Bekkevold)
  • Panelsamtale med Mike Pears, Øystein Gjerme, Bente Sandtorp, Sigurd Bekkevold og Temesgen Kahsay

.

Presentasjon av hovedtalerne:


Mike Pears er direktør for International Baptist Study Center i Amsterdam, og har mange års erfaring som pastor og menighetsplanter i England.

.


Øystein Gjerme er hovedpastor for menighetsnettverket Salt og leder for PLANT Norge.

..

Powered by Eventbrite