HLT inngår samarbeid med PBU, DFEF Ung, Ung Baptist og Misjonsforbundet Ung » Høyskolen for ledelse og teologi

HLT inngår samarbeid med PBU, DFEF Ung, Ung Baptist og Misjonsforbundet Ung

Høyskolen for ledelse og teologi har inngått et samarbeid med fire ungdomsorganisasjoner i Norge. Sammen med Pinsebevegelsen, De frie evangeliske forsamlinger, Baptistsamfunnet og Misjonsforbundet ønsker HLT å legge opp et løp for å styrke kompetansen blant barne- og ungdomsledere i menigheter i Norge. 

Gjennom en serie av enkeltemner vil forskjellige aspekter ved det å lede barn og unge belyses for å kunne gi en bred, men samtidig spesifikk kompetanse for å møte lederes hverdag.

«Verden er i endring, det gjør at barn og unge trenger kirker som tar de på alvor, samtidig som vi ikke mister evangeliet i det hele. Vi tror på økt kunnskap og utdanning, samt å dele de erfaringene vi har fra hver vår kant.» sier Lars Tore Jørgensen, høyskolelektor og ansvarlig for HLT sine studier i Kristens barne- og ungdomsarbeid.

Ved å få fire av de største ungdomsorganisasjonene i norsk frikirkelighet på banen er denne satsningen en tungvekter som forhåpentligvis vi få ringvirkninger i norske menigheter i tiden som ligger foran og rektor Karl Inge Tangen uttaler «Dette er en spennende mulighet til å forme fremtiden, ikke bare vente på den».

Første enkeltemne ut i samarbeidet er Barne- og ungdomsarbeidets teologiske fundament som starter dette semesteret.

«Dette studiet gir deg en teologisk trygghet, slik at du kan oppleve å ha kompetanse og frimodighet til å ta del i teologisk refleksjon og verdidiskusjoner. I tillegg gir det deg det du trenger for å teologisk kunne begrunne og reflektere over det du gjør i ditt barne- og ungdomsarbeid.» avslutter Jørgensen.

Les mer om UNG 1110 her.