HLT inngår samarbeid med PBU, DFEF Ung, Ung Baptist og Misjonsforbundet Ung - Høyskolen for ledelse og teologiHøyskolen for ledelse og teologi

HLT inngår samarbeid med PBU, DFEF Ung, Ung Baptist og Misjonsforbundet Ung

Høyskolen for ledelse og teologi har inngått et samarbeid med fire ungdomsorganisasjoner i Norge. Sammen med Pinsebevegelsen, De frie evangeliske forsamlinger, Baptistsamfunnet og Misjonsforbundet ønsker HLT å legge opp et løp for å styrke kompetansen blant barne- og ungdomsledere i menigheter i Norge. 

Gjennom en serie av enkeltemner vil forskjellige aspekter ved det å lede barn og unge belyses for å kunne gi en bred, men samtidig spesifikk kompetanse for å møte lederes hverdag.

«Verden er i endring, det gjør at barn og unge trenger kirker som tar de på alvor, samtidig som vi ikke mister evangeliet i det hele. Vi tror på økt kunnskap og utdanning, samt å dele de erfaringene vi har fra hver vår kant.» sier Lars Tore Jørgensen, høyskolelektor og ansvarlig for HLT sine studier i Kristens barne- og ungdomsarbeid.

Ved å få fire av de største ungdomsorganisasjonene i norsk frikirkelighet på banen er denne satsningen en tungvekter som forhåpentligvis vi få ringvirkninger i norske menigheter i tiden som ligger foran og rektor Karl Inge Tangen uttaler «Dette er en spennende mulighet til å forme fremtiden, ikke bare vente på den».

Første enkeltemne ut i samarbeidet er Barne- og ungdomsarbeidets teologiske fundament som starter dette semesteret.

«Dette studiet gir deg en teologisk trygghet, slik at du kan oppleve å ha kompetanse og frimodighet til å ta del i teologisk refleksjon og verdidiskusjoner. I tillegg gir det deg det du trenger for å teologisk kunne begrunne og reflektere over det du gjør i ditt barne- og ungdomsarbeid.» avslutter Jørgensen.

Les mer om UNG 1110 her.