Jarle Waldemar,Barneevangelist, forfatter og daglig leder i Waldemar Inspirasjon A/S, | Høyskolen for ledelse og teologi

Jarle Waldemar,
Barneevangelist, forfatter og daglig leder i Waldemar Inspirasjon A/S,

.

Hva har studiene ved HLT gitt deg?

–  HLT har gitt meg nyttig, utfordrende og faglig påfyll som har gjort meg til en bedre leder.
Kunnskapen jeg har fått her har gitt meg et mer stødig fundament å stå på både som forkynner og leder, og jeg tror at dette fundamentet bare vil bli viktigere og viktigere i tiden som ligger foran.

.

– Hvilke fag har du tatt her?

Jeg startet på HLT kun for å ta ett fag, men ble så ble jeg bitt av basillen og nå tar jeg en bachelor i ledelse og teologi. Jo mer jeg studerer og tar del i livet på HLT, jo mer overbevist blir jeg om at dette er en utdannelse mange flere ledere, både unge og voksne, burde prioritere. HLT har stor fleksibilitet som gjør at man kan finne gode løsninger for å studere i ved siden av jobb og tjeneste.
– Ønsker du både faglig og åndelig påfyll, er HLT en god investering, sier Jarle Waldemar.