Kandidatstipend ved HLT » Høyskolen for ledelse og teologi

Kandidatstipend ved HLT

Høyskolen for ledelse og teologi lyser med dette ut et kandidatstipend for studenter som ønsker å frigjøre tid til å utforme et doktorgradsprosjekt innen baptistisk teologi, med vekt på praktisk teologi/missiologi.  Prosjektet bør være et faglig bidrag til den baptistiske fagtradisjonen ved HLT. Stipendet vil tilsvare 20 % stilling i lønnstrinn 50 fra 1. august til 10. oktober. Arbeidstid etter avtale. Stipendiaten vil også få veiledning i perioden.

 

Doktorgradsstipendiat i 100 % stilling fra 01.01.2019 innen baptistisk teologi planlegges utlyst med søknadsfrist 10.10.2018.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende i teologi eller kristendomskunnskap. Søkere bør også ha inngående kjennskap til baptistiske tradisjoner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  Søkere må videre identifisere seg med og fremme skolens formål og kristne verdier.

 

Søknaden skal inneholde

  • En kort presentasjon av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stipendet
  • Navn og kontaktopplysninger til to referanser, en av disse bør være veilederen for masteroppgaven
  • Dokumentasjon på relevant utdanning og undervisningspraksis
  • En foreløpig beskrivelse av temaet man ønsker å forske på

 

Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til intervju. Søknad med CV sendes til post@hlt.no.

Søknadsfrist: 1. juni.For nærmere opplysninger kontakt forskningsleder Karl Inge Tangen, tlf. 67103550 eller e-post karl.inge.tangen@hlt.no