Semesteravgift

Oversikt over hva det koster å studere ved HLT

For skoleåret 2017/2018 gjelder følgende priser:

.

Semesteravgift

.

Norsk Bachelorprogram:

25-30 studiepoeng: kr 3500,-

15-20 studiepoeng: kr 2500,-

Inntil 10 studiepoeng: kr 1500,-

19 500 kr  for Halvårsstudium i Konflikttransformasjon (KTR) ( 30 stp.) / Eller 6500 kr. pr. emne ( 10 stp.)

.

Engelsk Bachelorprogram:

30 studiepoeng: kr 7100,-
10 studiepoeng: kr. 2600,-

 

EBSCO-avgift

EBSCO-avgiften på 100 kr /semester er inkludert i semesteravgift. Les mer om EBSCO her.

 

SIO-avgift

For studenter som tar 15 studiepoeng eller mer vil semesteravgift til SIO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) på kr 600,- tilkomme. Les mer om SIO på www.sio.no

 

Eksamensavgift

Eksamensavgift for ordinær eksamen er inkludert i studieavgiften. Kontinuasjonseksamener belastes med en egen eksamensavgift.

Skoleeksamen: kr 750,-/eksamen

Muntlig eksamen: kr 750,-/eksamen

Skriftlige oppgaver/hjemmeeksamen: kr 750,-/eksamen

Skriftlige arbeidskrav (refleksjonsnotater, bokrapport, o.l.): kr 500,-/eksamen

.

 Betalt semesteravgift er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (Selv Service og Fronter)
  • få gå opp til eksamen og kontinuere eksamen (ta eksamen på nytt)
  • få gyldig studentbevis 
  • få tilgang til velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek

 

Viktig å huske på:

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt semesteravgiften innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt semesteravgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.