Semesteravgift » Høyskolen for ledelse og teologi

Semesteravgift

Oversikt over hva det koster å studere ved HLT

For skoleåret 2018/2019 gjelder følgende priser:

 

Semesteravgift

Norsk Bachelorprogram:

25-30 studiepoeng: kr 3950,-

15-20 studiepoeng: kr 2950,-

Inntil 10 studiepoeng: kr 1950,-

19 500 kr for Halvårsstudium i Konflikttransformasjon (KTR) (30 stp.) / Eller 6500 kr. pr. emne (10 stp.)

 

Engelsk Bachelorprogram:

30 studiepoeng: kr 7100,-
10 studiepoeng: kr. 2600,-

 

EBSCO-avgift

EBSCO-avgiften på 100 kr /semester er inkludert i semesteravgift. Les mer om EBSCO her.

 

SIO-avgift

For studenter som tar 15 studiepoeng eller mer vil semesteravgift til SIO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) på kr 600,- tilkomme. Les mer om SIO på www.sio.no

 

Eksamensavgift

Eksamensavgift for ordinær eksamen er inkludert i studieavgiften. Kontinuasjonseksamener belastes med en egen eksamensavgift.

Skoleeksamen: kr 750,-/eksamen

Muntlig eksamen: kr 750,-/eksamen

Oppgaver (2000 ord eller mer): kr 750,-/eksamen

Oppgave (under 2000 ord): kr 500,-/eksamen

 

 Betalt semesteravgift er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (Selv Service og Moodle)
  • få gå opp til eksamen og kontinuere eksamen (ta eksamen på nytt)
  • få gyldig studentbevis 
  • få tilgang til velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek

 

Viktig å huske på:

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt semesteravgiften innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt semesteravgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.