Søking til studier for 2017 er i gang » Høyskolen for ledelse og teologi

Søking til studier for 2017 er i gang

Det nærmer seg jul, det er vinter og allerede på tide å bestemme seg for hvordan kalenderen skal se ut til våren. De første søknadene til vårens studieprogram er allerede kommet og vi forventer en spennende sesong i administrasjonen på HLT.

Denne våren lanseres flere nyheter på vårt program. Nytt av året er blant annet de to halvårsstudiene i henholdsvis konflikttransformasjon og misjonsforståelse som sparkes i gang kommende semester. 

Fagansvarlig for «Konflikttransformasjon» Thomas Dorg har erfaring fra fredsarbeid både nasjonalt og internasjonalt, samt som foreleser både på HLT og VID (tidligere Misjonshøgskolen). Halvårsenheten i konflikttransformasjon skal først og fremst gi studenter inspirasjon og evne til å jobbe aktivt med problemstillinger knyttet til konflikter på ulike nivåer i det lokale og globale samfunnet. Gjennom fokus på å etablere en dyp forståelse for dynamikken i konflikter, ønsker vi gjennom studiet å utruste studentene til å utforske eskalering og de-eskalering av konflikter i lys av teori og praksis. I et samfunn som desperat trenger arenaer for politisk-, religiøs-, kulturell- og mellommenneskelig dialog, trengs det også reflekterte konflikt- og dialogarbeidere. Målgruppen for studiet er derfor studenter, frivillige og ansatte som jobber med konfliktfaglige oppgaver innen kirke og menighetsliv, men også skole og utdanning, arbeidsliv, familie, sosialområdet og bistand.

I tillegg til vår bachelorgrad og årsstudier har vi flere andre spennende enkeltemner denne våren. En av disse er «Misjon, kirke og samfunn» som også blir vårens Teologiskolesatsning. Foreleser i dette faget er Truls Åkerlund. Faget gir forståelse og perspektiver på hvordan den kristne troen må fomidles ulikt på tvers av kulturer og kontekster i Norge i dag. Dette kurset gir blant annet evnen til å oppdage, analysere og lære av individer og grupper som har vært effektive og nyskapende i sitt arbeid for å forvandle mennesker og samfunn.

Truls Åkerlund har også ansvar for «Kommunikasjon og prekenlære» som tradisjonelt har vært et av de mest populære enkeltemnene på HLT. Dette emnet retter søkelyset mot kristen forkynnelse og prosessene som skaper gode forkynnere og kommunikatorer. Her vil du få praktisk innføring i ulike prekensjangre og metoder i forberedelse av kommunikasjon. Emnet vil også sette fokus på forkynnerens indre liv og etiske integritet, og hjelpe deg til å reflektere teologisk omkring Åndens funksjon i kristen forkynnelse. Du vil også få mulighet til å delta aktivt i felles refleksjon over hva som er god kommunikasjon gjennom blant annet undervisning, gruppesamtaler og egne framføringer.

Første opptak er 5. desember. Neste opptak er 15. desember med løpende opptak frem til semesterstart 9. januar.

Søk nå!