Teologiskolen kommer til Sørlandet!

Vil du få en dypere forståelse av Bibelen?

Hvis vi vil at neste generasjon skal formes av Guds tanker må vi selv studere og lære å formidle Guds hjerte fra Guds ord. Vil du bli en mer kunnskapsrik formidler?

Få en oversikt over Det nye testamentes tilblivelsesprosess og kjennskap til de nytestamentlige bøkers oppbygning og kjernebudskap.

.

Kurs: Innføring i Det nye testamentet.

Når: Fredag 2. og lørdag 3. juni 2017, kl 09:00-15:15.

Sted: Oasen Søgne.

Foreleser: John Daniel Andersen.

Pris: 950 kr per person, inkl lunsj, forfriskninger og 5 studiepoeng.

.

Opptak:

Teologiskolen med studiepoeng

Teologiskolen uten studiepoeng

Søkere må deretter velge KRI1112 Innføring i Det nye testamentet Vår17 Teologiskolen Sør.

.Velkommen!