Utveksling til Australia

Høyskolen for ledelse og teologi er stolt av å kunne presentere vår samarbeidsavtale med Alphacrucis College i Sydney, Australia.

Etter besøk fra Alphacrucis på HLT i 2015, dro faglig leder Tommy Davidsson og prorektor Arne Mella på gjenvisitt i april 2016, for å undersøke mulighetene for et nærmere samarbeid. Det ble raskt klart at begge institusjoner er positive til studentutveksling og lærersamarbeid. Avtalen ble formalisert i juni 2016, med besøk fra blant annet David Perry, studierektor ved Alphacrucis. Dette betyr at studenter ved HLT kan utveksle til Sydney og at Alphacrucis kan sende sine studenter på utveksling til Norge, samt at det også blir muligheter for staben å utveksle begge veier. Alphacrucis er for mange nordmenn også kjent for sitt samarbeid med Hillsong College der de tilbyr muligheter for å ta studiepoeng på Hillsong sin campus i Baulkham Hills i Sydney. Dette innebærer muligheten til å være en del av studentmiljøet på Hillsong College med ca. 1.000 andre studenter og være en del av verdens mest toneangivende kirke.

I tillegg til utveksling i Sydney jobber HLT også med mulighetene for et tettere samarbeid med Hillsong College i form av at tidligere studenter fra Hillsong College kan få godkjent deler av studiene i Australia som en del av en bachelorgrad som kan fullføres på HLT i Norge, men det gjenstår fremdeles et stykke arbeid før dette kan bli en realitet.

Rektor Karl Inge Tangen sier følgende om avtalen: «Samarbeidet med Alphacrucis og Hillsong gir HLT en mulighet til å koble seg på kirker og universiteter som er med å forme den globale kirkens fremtid. Samarbeidet gir også studentene en mulighet til å få møte nye kulturer og erfare innovativt kirkeliv på nært hold. Det andre snakker og skriver om kan de være en del av.» 

Alphacrucis har et bredt tilbud av studier på diplom, bachelor, master og doktornivå i blant annet teologi, økonomi og musikk. Avtalen formaliseres i juni og gjør det mulig for studenter på HLT å utveksle til Australia på tredje, fjerde eller femte semester allerede fra våren 2017.

For mer informasjon rundt utveksling på HLT ta kontakt med studieveileder på opptak@hlt.no 

Søk nå!