Bente Sandtorp » | Høyskolen for ledelse og teologi

Bente Sandtorp

FagområdePraktisk teologi og ledelse
Bakgrunn: 4 år teologi ved Baptistenes Teologiske Seminar. Master i Verdibasert Ledelse ved VID vitenskapelige høgskole (tidl. Diakonhjemmet Høgskole) Menighetsplanter i Oslo for Det norske Baptistsamfunn. Pastor i Home Church Oslo.

Kontakt:
E-post
67 10 35 56