Lars Tore Jørgensen

Høyskolelektor

FagområdePraktisk teologi og pastoral ledelse. Fagansvarlig i barne og ungdomsteologi
Bakgrunn: Master i Kristendomskunnskap (Menighetsfakultetet) og Cand. Mag. i (Statsvitenskap Universitetet i Oslo).  Erfaring som ungdomsleder, bibelskolelærer, menighetsplanting og har ledet det nasjonale studentarbeidet i Ny Generasjon. Jobber også som pastor i Jesus Church.
Favoritt sitat: 
Viktigst er visdom. Kjøp deg visdom, kjøp deg innsikt med alt du eier! Ordspråkene 4.7

Kontakt:
E-post
67 10 35 40 (Resepsjon)