| Høyskolen for ledelse og teologi

Program Åpen dag onsdag 22. mars 2017

10.00-10.45 Velkommen (rektor Karl Inge Tangen)

.

11.00-11.45 Chapel i Baptistkirken.

.

11.45-12.30 Lunsj på HLT.

.

12.30-13.15 Undervisning

  • PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (Truls Åkerlund)
  • VEL1030 Relasjonsledelse og teamarbeid (David Aanje)
  • RLE1022 Etikk (Åse Miriam Smidsrød)

.

13.30-14.15 Undervisning

  • PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (Truls Åkerlund)
  • VEL1030 Relasjonsledelse og teamarbeid (David Aanje)
  • KRI1120 Bibelfortolkning (John Daniel Andersen)

.

14.30-15.15 Presentasjon av doktoravhandling (Truls Åkerlund)

.

15.30-16.15 Undervisning

  • PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (Truls Åkerlund)
  • VEL1030 Relasjonsledelse og teamarbeid (David Aanje)
  • KRI1120 Bibelfortolkning (John Daniel Andersen)