Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid » | Høyskolen for ledelse og teologi

Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid

Et studie perfekt tilpasset for ledere i barne- og ungdomsarbeid.

Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid

Studiet gir grunnkompetanse i barne- og ungdomsarbeid i kirker og frivillige organisasjoner med kristent verdigrunnlag. Studiet er perfekt for frivillige eller ansatte i menigheter og frivillige organisasjoner som jobber med, eller ønsker å jobbe med, ungdom. Studieprogrammet er på 60 studiepoeng og kan tas som et selvstendig studium. Årsstudiet inngår også i studieprogrammet bachelor i teologi og ledelse ved HLT. Studiet består av 50 poeng obligatoriske emner og 10 poeng valgfrie emner. Studiet kan også tas på deltid.
.

Obligatoriske emner

VEL1210 Den verdibevisste organisasjonen (10 stp/ECTS)
VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp/ECTS)
PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
UNG1110 Barne- og ungdomsarbeidets teologiske fundament (10 stp/ECTS)
UNG1120 Etablering og utvikling av barne- og ungdomsarbeid (10 stp/ECTS)
.

Valgfrie emner

UNG1130 Innføring i kristent barnearbeid (10 stp/ECTS)
UNG1140 Ungdom, tro og gudstjeneste (10 stp/ECTS)
XXX0000 Valgfritt emne fra emnegruppene KTR, PAL eller TEO
.

For mer informasjon om kristent barne- og ungdomsarbeid – klikk her

Merk at noen av de valgfrie emnene tilbys annethvert år.