Karakterkriterier og sensur

Sensur finner du i Self Service. Sensurfrist er normalt 3 uker etter eksamen.

Kandidater ved HLT blir normalt vurdert etter en gradert karakterskala hvor A til E er bestått og F er ikke bestått. I tillegg benyttes noen ganger bestått/ikke bestått.

Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier, slik at: A = 5; B = 4; C = 3; D = 2; E = 1. Tallverdiene brukes ved utregning av emnekarakter.

Under kan du lese litt mer utfyllende hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene. Karakterskalaen og vurderingskriteriene er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet som gjelder for all høyere utdanning i Norge, men noen fagområder har utfyllende karakterkriterier.

.

[table id=2 /]