Karakterkriteria / Sensur | Høyskolen for ledelse og teologi

Karakterkriteria / Sensur

Sensur finner du i Self ServiceSensurfrist er normalt 3 uker etter eksamen.

Kandidater ved HLT blir normalt vurdert etter en gradert karakterskala hvor A til E er bestått og F er ikke bestått. I tillegg benyttes noen ganger bestått/ikke bestått.

Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier, slik at: A = 5; B = 4; C = 3; D = 2; E = 1. Tallverdiene brukes ved utregning av emnekarakter.

Under kan du lese litt mer utfyllende hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene. Karakterskalaen og vurderingskriteriene er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet som gjelder for all høyere utdanning i Norge, men noen fagområder har utfyllende karakterkriterier.

   

 Symbol      

         

     Betegnelse                

Generell, ikke fagspesifikk, beskrivelse av vurderingskriterier
     A              

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

     B              

meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
     C                

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste   områdene.

     D                

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
     E                

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
     F                  

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet