Blant landets mest fornøyde studenter » | Høyskolen for ledelse og teologi

Blant landets mest fornøyde studenter

Hvert år publiserer NOKUT en undersøkelse gjort blant landets studenter på 2.år bachelor og master. Over 70.000 personer til sammen har mulighet til å svare på en undersøkelse der du gir tilbakemelding på alt fra undervisning og organisering, til hvordan de har opplevd korona og livet med hjemmeskole.

.

Hvert år forsøker HLT å legge til rette for at så mange aktuelle studenter som mulig fyller ut undersøkelsen for at undersøkelsen skal ha så reelle tall som mulig, og de siste årene har skolen pleid å ligge helt i toppen på svarprosent.

.

Over gjennomsnittet

Årets undersøkelse viser at HLT jevnt over scorer høyere enn gjennomsnittet på alle parametere sammenlignet med alle andre studiesteder i landet, og for det meste høyere enn våre sammenlignbare skoler. Blant kategoriene HLT scorer høyest på er undervisning, sosialt- og faglig læringsmiljø.

Den viktigste kategorien heter overordnet tilfredshet. Der scorer HLT 4,6 av 5 mulige og plasserer skolen høyest av våre konkurrenter og på en delt tredjeplass blant alle høyskoler og universiteter i landet, bare slått av Høyskolen for dansekunst (5,0) og Høgskulen for grøn utvikling (4,8).

.

Rektor Arne Mella kommenterer:

«Vi er veldig fornøyd med disse resultatene, og synes det er flott at studentene er så tilfredse med studietilbudet ved HLT. Jeg snakker for både meg selv og resten av staben når jeg sier at vi er utrolig takknemlige for alt studentene tilfører læringsmiljøet også.»

.

Du kan lese mer utfyllende om saken på vår blogg her.

.