Desentralisert eksamen

Desentralisert avvikling av skoleeksamen betyr at man avholder eksamen ved annet sted en skolen.
Forutsetningen for å imøtekomme søknad om desentralisert eksamen, er at den holdes ved en annen offentlig institusjon med eksamensvakt, og at eksamenen avholdes på det tidspunkt som HLT fastsetter.

Hvem kan søke
Alle som bor slik at reisetiden til HLT  er lengre enn 3 timer, kan søke om å få avvikle desentralisert eksamen. Studenter som søker å få avvikle desentralisert eksamen forholder seg til HLT reglement om studier og eksamen ved HLT.

Hva slags eksamener kan avvikles desentralisert
Ordinær eller kontinuasjonseksamen  med desentralisert eksamensavvikling gjelder skriftlige skoleeksamener.  Dersom studenten har behov for å benytte PC under eksamen, må eksamen skje på Høyskolen for ledelse og teologi.

Søknadsfrist
Studenten må levere inn søknad på fastsatt skjema om desentralisert eksamen innen 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret. Studenter som ønske å avholde eksamen desentralisert må søke om dette for hver eksamen på eget skjema innen fristen. Søknadsskjemaet finnes også på HLT-Student under Skjemabanken.

Kostnader ved eksamensavvikling
Den enkelte student skal betale en eksamensavgift på kr. 800,- for hver eksamensavvikling til HLT. Denne avgiften kommer  i tillegg til ordinær semesteravgift. Det er et krav at både eksamens- og semesteravgift er betalt før eksamen. Betalingsfrist går fram av tilsendt giro.

Eventuelle utgifter ekstern institusjon måtte ha for å avvikle eksamen (utgifter til vakter, administrasjonsgebyr, leie av lokale) er en sak mellom den enkelte student og eksternt eksamenssted.

Ved eventuell avmelding fra eksamen etter avmeldingsfristen, blir eksamensavgiften ikke refundert. Dokumentert sykdom kan gi rett til refusjon av eksamensavgiften.

Fremgangsmåte for å kunne avlegge eksamen eksternt

  • Student må selv skaffe eksamenssted / finner frem til hvilken institusjon (f.eks. videregående skole, høgskole, universitet, kirke, sjømannskirke, norsk konsulat eller ambassade) han/hun skal ta eksamen ved
  • Eksamenssted må stille med en eksamensvakt under hele eksamen (mer enn 3 studenter innebærer min. 2 eksamensvakter
  • NB! Eksamensvakter kan ikke være nåværende HLT studenter eller være i nær familie med studenten.
  • Student finner frem til kontaktperson ved institusjonen
  • Student sender søknad om å få gjennomføre eksamen eksternt der – inkl. navn på institusjon og kontaktperson
  • Studieadministrasjonen behandler søknaden
  • Studieadministrasjonen oppretter kontakt med kontaktperson ved institusjonen og avtaler på hvilken måte eksamensgjennomføringen skal skje
  • Student får beskjed om detaljer om eksamensgjennomføring

Nærmere retningslinjer for desentralisert eksamen finner du her.