Norges mest fornøyde teologistudenter

Skrevet av:
Bjørnar Algrøy
Kommunikasjonsrådgiver


Publisert:
27. February 2023

Hvert år er alle andreårsstudenter på alle høyskoler og universiteter i Norge med på en spørreundersøkelse for å måle hvor fornøyd de er med sin studiehverdag.

Hvert år gjør HLT en stor innsats i å få flest mulig til å besvare undersøkelsen. Resultatene fra Studiebarometeret er en god pekepinn på hvilke områder som er bra og hvilke ting som kan forbedres. Med en høy deltagerprosent får derfor HLT et godt grunnlag å evaluere ut fra. Faktisk var det bare 2 andre utdanningsinstitusjoner som kunne skilte med høyere deltagerprosent enn HLT på Studiebarometeret 2022.

I resultatene for undersøkelsen scorer HLT nest høyest av alle høyskoler og universiteter i landet på den viktigste kategorien som heter «overordnet tilfredshet», bare slått av Bergen Arkitekthøyskole. Vi kan derfor med trygghet si at landets mest fornøyde teologistudenter finnes på HLT.

HLT ligger generelt høyt på de fleste målingene, og totalt topper HLT faktisk 8 underkategorier. To av disse er «De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte» (HLT scorer 4,5 av 5) og «Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet» scorer (4,4 av 5).

Disse to beskriver kanskje noe av det som er litt særegent med HLT. Vi er en høyskole med ansatte som brenner for det de formidler, og en stab som velger å være tett på studentmiljøet. At du som student kan stå side ved side i lovsangen på chapel med foreleseren din, og etterpå treffes rundt lunsjbordet der du kan spørre om noe fra timen som du ville vite litt mer om – skaper en nærhet der studenter og stab både lærer og praktiserer sammen.

Resultatene fra Studiebarometeret er en stor klapp på skulderen, og jeg vil også tro det er noe som studentene også kan være litt stolte av. Uavhengig av dette, det som skaper størst takknemlighet for staben på HLT, fra administrasjon til forelesere, er at vi hver uke får muligheten til å utruste unge mennesker som har tatt steget og studerer det som de brenner for, til et liv i tjeneste. Enten de skal jobbe i menighetsliv, organisasjonsliv, i skolen eller andre steder, tror vi at en utdannelse fra HLT gir deg kompetansen du trenger, og et solid fundament å stå på videre.

Alle HLT-studenter, tusen takk for at vi, hver uke får vi æren av å ha dere, verdens beste studenter i våre forelesningssaler i Oslo og Stavanger!

Om du lurer på hva du skal gjøre til høsten – ta steget du også!

Flere blogginnlegg

20. April 2023

3 grunner til hvorfor du bør studere på HLT

Et godt tips for å bygge en sunn og god fremtid er å legge et sterkt fundament. Det kan du […] Les mer
18. April 2023

Er KrF et like aktuelt alternativ for unge kristne i dag? 

Evangelikal har blitt stadig mer brukt i norske medier de siste årene. Det er nesten alltid benyttet for å forklare […] Les mer
27. February 2023

Student-vekkelse ved Asbury University – kan vi se det på HLT?

Det hele startet på en tilsynelatende vanlig chapel (studentgudstjeneste) en onsdag morgen, den 8.februar. Etter en 20 minutters tale ut […] Les mer