Enkeltemner i kristendom/KRLE » | Høyskolen for ledelse og teologi

Enkeltemner i kristendom/KRLE

KRI1111 – Innføring i Det gamle testamentetKRI1112 – Innføring i Den nye testamentet
RLE1030 – Religions- og livssynskunnskap