Enkeltemner » | Høyskolen for ledelse og teologi

Våren 2020 tilbys følgende enkeltemner:

Nedenfor finner du enke som tilbys. Ved å klikke på emnene du er interessert i, får du opp en nærmere kursbeskrivelse.

Dersom du ønsker å ta flere emner innenfor et årsstudium, anbefaler vi at at du velger deltidstilbudet for aktuelt årsstudium i stedet.

KTR 1030
Teologi, religion og konflikt

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1020
Kommunikasjon og prekenlære

(10 stp/ECTS)
Les mer

PAL 1140
Misjon, kirke og samfunn 

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM 1020
Det norske samfunnet - politikk,
økonomi og mangfold

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM 1050
Sosiale bevegelser og den nye
digitale offentligheten

(10 stp/ECTS)
Les mer

SAM 2210
Modeller av det gode samfunn - idéer og ideologier i det 21. århundret

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG 1120
Etablering og utvikling av barne- og ungdomsarbeid

(10 stp/ECTS)
Les mer

UNG 1140
Ungdom, tro og gudstjeneste

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1030
Relasjonsledelse og teamarbeid

(10 stp/ECTS)
Les mer

VEL 1120
Verdibasert relasjonsledelse

(10 stp/ECTS)
Les mer

Redusert undervisning:

Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Vær oppmerksom på at vi legger til rette for redusert undervisning så langt det lar seg gjøre. Oversikt over hvilke emner som er tilgjengelige med redusert undervisning publiseres i semesterplanen. Ved spørsmål ta kontakt med studieveileder (opptak@hlt.no).

Les mer om hva som passer best for deg av å studere på heltid, deltid eller med redusert undervisning her.