| Høyskolen for ledelse og teologi

Ex.fac. utgjør et selvstendig emne i en bachelorgrad, og kan tas uavhengig av andre fagstudier ved HLT. Samtidig er ex.fac. ett av de obligatoriske emnene som inngår i bachelorgraden i teologi og ledelse, hvis man velger teologi som emnegruppe. Det anbefales å ta ex.fac. tidlig i studiet.

 

Forelesningsdatoer:

– 9. og 10. januar

– 6. og 7. februar

– 20. og 21. mars

– 24. og 25. april

Dette emnet tilbys ikke med redusert undervisning.

 

Forelesere:

 Øyvind Gaarder Andersen

 

 

For ytterligere informasjon om læringsutbytte og pensumlitteratur klikk her.

 

Søk nå!