| Høyskolen for ledelse og teologi

«Du blir det du elsker»: Om de åndelige vanenes makt.

James K. A. Smith: You are What You Love: The Power of Spiritual Habits

Karl Inge Tangen: Når ledelse blir avgudsdyrkelse: Hva kan kristen ledere (ikke) lære?

Magnus Persson: “Fråga inte vad vi ska göra med gudstjänsten utan vad den gör med oss»

.

Program

09.00-09.30 Registrering/kaffe

09.30-10.30 Foredrag av Karl Inge Tangen, forskningsleder HLT

10.45-11.45 Foredrag av professor James K. A. Smith, Calvin College, USA: «You are what you love»

11.45-12.30 Lunsj (samtale med J. K. A. Smith (internt for HLTs stab))

12.30-13.15 Foredrag av Magnus Persson, pastor United Malmö

13.30-14.15 Rundebordsdiskusjon med James K. A. Smith, Øystein Gjerme (pastor SALT Bergen) m.fl. Diskusjonen ledes av Truls Åkerlund, HLT

.

Professor James K. A. Smith

Kanadisk teolog og filosof med pinsekarismatisk bakgrunn. Prof. Smith underviser teologi og filosofi ved Calvin College, USA, og har tidligere undervist ved Fuller Theological Seminary. Han har skrevet en rekke anerkjente bøker som «Desiring the Kingdom» (2009), «Thinking in Tongues» (2010), «How (not) to be Secular» (2014), og «Awaiting the King» (2017). I de siste årene har Prof. Smith utviklet nye modeller for kristen kulturanalyse og kristens samfunnsengasjement som er sammenfattet i boken «You are What You Love” (2016).

.

Dr. Karl Inge Tangen

Forskningsleder ved Høyskolen for ledelse og teologi har sitt fagområde innen verdibasert ledelse, praktisk teologi, kultur og samfunnsanalyse, spiritualitet og systematisk teologi. Han har sin utdannelse fra  Universitetet i Oslo (Cand.mag) og Det Teologiske Menighetsfakultet (Phil og Ph.d). Karl Inge Tangen er også medpastor i Filadelfiakirken, Oslo og har tidligere vært rektor ved HLT.

.

Magnus Persson

Gift med Gunilla, har tre barn og er grunnlegger og pastor i United Öresundskyrkan i Malmø. United har siden oppstarten i 2000 vært en del av Pinsebevegelsen, men søker nå medlemskap i EFS, en lavkirkelig og nyevangelisk vekkelsesbevegelse innenfor Svenska Kyrkan.

.

Powered by Eventbrite