Global Renewal Christianity: Europe and North America Spirit Empowered Movements: Past, Present, and FuturePublisert:
15. March 2017

Karl Inge Tangen har bidratt med to kapitler i et nytt verk om den globale pentekostale bevegelsen. Tangens bidrag omhandler pinsebevegelsen og karismatiske bevegelser i Norge og Danmark (med Tonny Jacobsen). Kapitlene gir et unikt innblikk i disse bevegelsens historie, spiritualitet og teologi og diskuterer også hvilke utfordringer og muligheter disse bevegelsene står overfor i dag.

Flere blogginnlegg

Digital life together

Bli med på seminar med David I. Smith om digital kompetanse. Les mer

HLT kobler seg tettere på arbeidslivet

HLT ønsker å hjelpe våre studenter ut i arbeidslivet etter endt studieløp. Derfor arrangerte vi "Arbeidslivspresentasjon" Les mer

Velkommen til et nytt kull

Nytt semester, nye studenter og nye relasjoner   Les mer