Global Renewal Christianity: Europe and North America Spirit Empowered Movements: Past, Present, and FuturePublisert:
15. mars 2017

Karl Inge Tangen har bidratt med to kapitler i et nytt verk om den globale pentekostale bevegelsen. Tangens bidrag omhandler pinsebevegelsen og karismatiske bevegelser i Norge og Danmark (med Tonny Jacobsen). Kapitlene gir et unikt innblikk i disse bevegelsens historie, spiritualitet og teologi og diskuterer også hvilke utfordringer og muligheter disse bevegelsene står overfor i dag.

Flere blogginnlegg

Flere ledige stillinger

HLT har for øyeblikket flere ledige stillinger innen både fag og administrasjon. Klikk deg inn på denne siden og se om noe vekker interesse. Les mer
22. mai 2023

Ca. 50 % fast stilling som kvalitetskoordinator

HLT har ledig fast delstilling som kvalitetskoordinator i ca. 50 % stilling ved rektors kontor. Les mer
22. mai 2023

Inntil 60 % fast stilling som resepsjonist

HLT har ledig fast delstilling som resepsjonist i inntil 60 % stilling. Les mer