Global Renewal Christianity: Europe and North America Spirit Empowered Movements: Past, Present, and Future » | Høyskolen for ledelse og teologi

Global Renewal Christianity: Europe and North America Spirit Empowered Movements: Past, Present, and Future


Karl Inge Tangen har bidratt med to kapitler i et nytt verk om den globale pentekostale bevegelsen. Tangens bidrag omhandler pinsebevegelsen og karismatiske bevegelser i Norge og Danmark (med Tonny […]

Karl Inge Tangen har bidratt med to kapitler i et nytt verk om den globale pentekostale bevegelsen. Tangens bidrag omhandler pinsebevegelsen og karismatiske bevegelser i Norge og Danmark (med Tonny Jacobsen). Kapitlene gir et unikt innblikk i disse bevegelsens historie, spiritualitet og teologi og diskuterer også hvilke utfordringer og muligheter disse bevegelsene står overfor i dag.