Forskning 2016 » | Høyskolen for ledelse og teologi

Forskning 2016


“For Such a Time as This”:
Gender Issues in Twenty-First Century Norwegian and Swedish Pentecostal Churches”

Åse-Miriam Smidsrød har skrevet en artikkel i fagtidsskriftet PentecoStudies høsten 2016 som handler om situasjonen for kvinnelige ledere i pinsebevegelsen i Norge og Sverige. Artikkelen peker på hvilke hindringer som møter kvinnelige ledere, reflekterer over årsakene til disse og kommer med forslag for hvordan vi kan legge til rette for flere kvinnelige ledere.

Les mer