TA STUDIEPOENG FRA HJEMMEKONTORET » | Høyskolen for ledelse og teologi

TA STUDIEPOENG FRA HJEMMEKONTORET

Landet vårt er i en spesiell situasjon der mange må tenke annerledes om sin virksomhet og sin arbeidshverdag. Derfor tilrettelegger vi denne høsten nå to av våre kurs for nettbasert studium hjemmefra. Dette er en unik mulighet for deg som har litt ekstra tid akkurat nå eller som ønsker å utnytte denne perioden til å lære noe nytt eller ta et steg videre. Fagene du kan ta hjemmefra høsten 2020 er: TEO1040 "Trosforsvar og starten på det kristne livet (Apologetikk og kristen initiasjon)" på 10 studiepoeng og PAL1212 "Pastoral teologi" på 5 studiepoeng.

 

.

TEO1040 "Trosforsvar og starten på det kristne livet (Apologetikk og kristen initiasjon)»

.

Temaene i dette faget er:

 • klassiske problemstillinger knyttet til det ondes problem
 • eksistensielle problemstillinger og kristen tro
 • ulike typer gudsbevis, og debatten om disse
 • aktuelle problemstillinger knyttet til Bibelens historiske troverdighet
 • forholdet mellom vitenskapelig forskning og kristen tro
 • ulike kirkelige tradisjoners syn på forhold mellom tro, dåp og åndsdåp/åndens gave i dag
 • pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelses syn på åndsdåp og åndsfylde
 • de viktigste tolkningene av det aktuelle nytestamentlige materialet med vekt på beskrivelsen av kristen initiasjon i Apostlenes gjerninger
 • de empiriske eller erfaringsmessige sidene ved åndsmeddelelsen og hvordan disse tolkes

.

Evalueringsform:

Kurset tilsvarer 10 studiepoeng og følger en vanlig forelesningsplan med fire undervisningsdager over zoom på 6 timer hver med oppstart 7.september. I tillegg er det en oppgave på 2000 ord og en skriftlig eksamen til slutt.

.

Påmeldingsfrist:
20. september.

.

Datoer og egeninnsats:

Live streams vil skje 7. og 8. september og 2. og 3.november. Resten av tiden styrer du selv!

 

.

PAL1212 «Pastoralteologi»

.

Temaene i dette faget er:

 • pastorens ulike roller og funksjoner
 • ulike former for pastoral ledelse
 • etikken og den personlige karakterens plass
 • ulike liturgier

.

Kurset går over 11 uker med oppstart 22. september, og tilbys som en kombinasjon av videoforelesninger, live streams med samtale og veiledning, forumdiskusjoner og skriftlige oppgaver.

.

Evalueringsform:

Kurset tilsvarer 5 studiepoeng og eksamen består av en oppgave på 1500 ord.

.

Påmeldingsfrist:

Søndag, 20. september.

.

Datoer og egeninnsats:

Live streams vil skje 22.-23.september, 19.-20. oktober og 25. november. Resten av tiden styrer du selv!

.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

.

Kursavgift:

Kr 1.950, samt bibliotekavgift på kr. 650.

Du får da tilgang til Digital Theological Library med over 600.000 bøker ut året!