TA STUDIEPOENG FRA HJEMMEKONTORET » | Høyskolen for ledelse og teologi

TA STUDIEPOENG FRA HJEMMEKONTORET

TA 10 STUDIEPOENG FRA HJEMMEKONTORET

Landet vårt er i en spesiell situasjon der mange må tenke annerledes om sin virksomhet og sin arbeidshverdag. Derfor tilrettelegger vi nå ett av våre kurs for nettbasert studium hjemmefra. Dette er en unik mulighet for deg som har litt ekstra tid akkurat nå eller som ønsker å utnytte denne perioden til å lære noe nytt eller ta et steg videre. I første omgang gjelder dette faget «Misjonale menigheter og livslang læring».

.

Temaene i dette faget er:

  • Kirkens oppdrag og problem
  • Kristne praksiser som former oss
  • Disippelskap og livslang etterfølgelse
  • Gud, teknologien og populærkulturen
  • Trosopplæring og troserfaringer

.

Kurset går over 5 uker med oppstart 1. april, og tilbys som en kombinasjon av videoforelesninger, live streams med samtale og veiledning, forumdiskusjoner og skriftlige oppgaver. Du vil også bli utfordret til å prøve ut kristne praksiser i løpet av kurset.
.
Evalueringsform:
Kurset tilsvarer 10 studiepoeng, og eksamen består av et refleksjonsnotat på 1500 ord og en skriftlig innlevering på 2500 ord. Disse leveres i mai og juni.
.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
.
Kursavgift:
Kr 1.950, samt bibliotekavgift på kr. 650.
Du får da tilgang til Digital Theological Library med over 600.000 bøker ut året!
.
Påmeldingsfrist:
fredag 27. mars
.
Dato og egeninnsats:
Live streams vil skje onsdagene 1. og 22. april og 6. mai kl. 15-16. Resten av tiden styrer du selv! Du vil også bli utfordret til å prøve ut kristne praksiser i løpet av kurset. Du bør beregne ca. 15 timer innsats pr. uke med undervisning, lesing og oppgaver.