Høyskolelektor / kandidatstipendiat

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å tilby høyere utdanning for tjeneste […]

HLT-logo-left_rod

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å tilby høyere utdanning for tjeneste innenfor kirke, skole og samfunn. HLT har studietilbud i kristendom/KRLE, ungdomsarbeid, teologi og verdibasert endringsledelse. Skolen har også et engelskspråklig bachelortilbud. Til sammen har vi ca. 280 studenter fordelt på hel- og deltidsstudier. HLT eies i fellesskap av Det norske baptistsamfunn og Pinsebevegelsen, og ligger idyllisk plassert ved fjorden i nærheten av Fornebu. Det er gode kollektivforbindelser med tog til Stabekk stasjon og buss til Kveldsroveien. Vi har ledig følgende stillinger fra 01.08.2016:
.

100 % stilling som høyskolelektor/kandidatstipendiat skoleåret 2016/17

HLT søker en høyskolelektor/stipendiat som ønsker å kombinere undervisning og mulighet til å utvikle en prosjektbeskrivelse for videre forskning. Vi søker etter en person som vil utvikle et doktorgradsprosjekt innenfor baptistisk og/eller pentekostal dogmatikk med særlig fokus på hermeneutikk og fundamentalteologi. Det forutsettes at man utvikler en prosjektbeskrivelse som leder til opptak ved et doktorgradsprogram i løpet av det året man er ansatt.  Stilingen innebærer en undervisningsplikt på 50 %. Undervisningen vil være knyttet til fagfeltene systematisk teologi og/eller bibelteologi.

Om doktorgradsprosjektet

Det faglige arbeidet vil skje innenfor rammen av HLTs FOU-arbeid. Prosjektet bør være et faglig bidrag til baptistisk og/eller pentekostal teologi og dermed til den gryende fagtradisjonen som utvikles ved HLT. I denne fasen er det særlig aktuelt å arbeide med fundamentalteologiske og hermeneutiske problemstillinger, men man kan også legge frem prosjekter som har tilstøtende problemstillinger innen bibelfag, dogmatikk eller spiritualitetsstudier.

.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende i teologi eller kristendomskunnskap. Søkere bør også ha inngående kjennskap til baptistiske og/eller pentekostale tradisjoner. Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.  For å vurdere pedagogiske ferdigheter kan søkere bli bedt om å forberede og gjennomføre en prøveforelesning.

.

Søknaden skal inneholde

  • En kort presentasjon av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
  • Navn og kontaktopplysninger til to referanser, en av disse bør være veilederen for masteroppgaven
  • Dokumentasjon på relevant utdanning og undervisningspraksis
  • En kort presentasjon av hva man ønsker å forske på

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknad med CV sendes til post@hlt.no.

Søknadsfrist: 21. juni. For nærmere opplysninger kontakt rektor Karl Inge Tangen, tlf.: 67103542. Se også skolens hjemmeside www.hlt.no