| Høyskolen for ledelse og teologi

Innføring i kristent barnearbeid setter fokus på at barna har en unik posisjon i Guds rike. Historien om hvordan Jesus pekte på et barn og sa at det var størst i Guds rike legger grunnen for det kristne arbeidet med barna (Matt 18: 1- 4). Emnet gir en innføring i «barnas teologi». Man ser også på hvordan barnet på en naturlig og forsvarlig måte kan introduseres for troserfaringer. Det legges særlig vekt på barn og læring. Her ser man på forutsetningene barn har for læring og hvilken betydning det har for barnearbeidet. Viktigheten av differensiering mellom ulike grupper og alderstrinn og hvilken rolle medvirkning har for barnets læring trekkes frem. Barns utvikling skjer i samspill mellom barnet og dets omgivelser. Denne forståelsen av barns utviklings har konsekvenser for valg av innhold og arbeidsmåter i barnearbeidet. Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter er viktige områder for læring, erfaring og opplevelse. Et viktig spørsmål her er i hvilken grad barnearbeidet kan bidra til en positiv identitetsutvikling for hvert enkelt barn. Det tas sikte på at studentene utvikler en forståelse for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet og troen

.

Forelesningsdatoer:

– 10. og 11. mars 

– 5. og 6. mai 

Emnet tilbys med redusert undervisning. Dette betyr at det kreves 100 % frammøte på angitte datoer, og at det kreves en ekstra innlevering i tillegg til eksamen.

.

Kursansvarlig:

Lars Tore Jørgensen


Forelesere:

.

Kåre Skuland
Kåre Skuland har lang og bred erfaring fra nasjonalt barne- og ungdomsarbeid. Han har tidligere ledet student og skolearbeidet Ny Generasjon. Han er pastor, med hovedansvar for barn, i Jesus Church. Han har forfattet flere bøker og jobber nå med et stort prosjekt for å produsere undervisningsmateriale og digitale verktøy som kommer til å betjene et stort antall kirker i Norge og internasjonalt.

Anne Hansli
Anne har lang erfaring og bred kompetanse i å undervise barn og barneledere. Hun var i mange år leder for Pinsevennenes Barne og Ungdomsutvalg.  Hun er engasjert som pastor  i Misjonskirken i Bærum. Til daglig jobber Anne Hansli som personalsjef ved Høyskolen NLA.

Evalueringsform:

– Essay på 3500 ord 

.

For ytterligere informasjon om læringsutbytte og pensumlitteratur klikk her.

.

Søk nå!