| Høyskolen for ledelse og teologi

Konfliktforståelse-og-konteksttransformasjon går i dybden på konfliktforståelse i et moderne samfunnsperspektiv. Konflikter på ulike nivåer blir sammenlignet og analysert for å identifisere felles trekk og muligheter for konflikttransformasjon. Gjennom ulike konfliktmodeller og analyse vil emnet belyse konflikters grunnleggende dynamikk gjennom eskalering og de-eskalering. I forståelse av konflikters natur ligger det viktig kunnskap om hvordan konflikter kan transformeres. Konfliktforståelse-og-konteksttransformasjon undersøker hvordan konflikter i dagens samfunn transcenderer nasjonalitet, etnisitet, religion og ideologi. Emnet belyser hvordan migrasjon, tradisjonelle medier og sosiale medier er viktig for å forstå hvordan lokale og globale konflikter henger sammen.

.

Forelesningsdatoer:

Emnet starter opp til høsten

Foreleser:
Thomas Dorg

 

.

Evalueringsform:

– Oppgave på 2000 ord 

For ytterligere informasjon om læringsutbytte og pensumlitteratur klikk her.

.

Søk nå!