KRI1034

Baptismens historie

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp)
Bachelor i teologi og ledelse(180 stp)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Linda Aadne
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart

Eksamen

Hvis kurset tas som et enkeltstående kurs skal studenten gjennomføre:
En og en halv times (1,5) skoleeksamen. A-F.

Omfang

12 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave 650 ord

Emnebeskrivelse

I kurset ”Baptismens historie” vil det gis en grunnleggende innføring i baptismens fremvekst og utvikling. Det legges vekt på bevegelsens historiske og teologiske sæpreg.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • god kunnskap om anabaptismen som en særegen retning på reformasjonstiden
 • god innsikt i utviklingen av baptismen fra 1600 tallet og fremover
 • god kunnskap om baptismens historie og teologiske særpreg

.

Ferdigheter

Studiet skal gi:

 • evne til å kunne gi en fremstilling av baptismens historie fra reformasjonstiden og til moderne tid, internasjonalt og senere i norsk sammenheng
 • evne til å reflektere over den teologiske utviklingen innenfor baptismen og kunne drøfte kirkesamfunnets nåtidige teologiske plattform i lys av denne

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • en viss evne til å se kirkens historie i lys av den samtiden den var en del av
 • mulighet for å drøfte kirkens plass i samfunnet generelt
 • respekt for andre kirkesamfunns egenart

Undervisningsform

Kurset ”Baptismens historie” har 12 undervisningstimer, og består hovedsakelig av forelesninger. Studentene kan bli bedt om å presentere enkelte temaer knyttet til pensum.

.

Pensumlitteratur

Leonard, Bill J. (2003): Baptist Ways: A History. Valley Forge, PA: Judson Press. Ss. 1-15.

Weaver, Douglas C. (2008): In Search of the New Testament Church: The Baptist Story. Macon, GA: Mercer University Press. Ss. 9-113, 146-179, 201-250.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.