Ledig stilling – høyskolelektor/stipendiat » | Høyskolen for ledelse og teologi

Ledig stilling – høyskolelektor/stipendiat

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole som utdanner ledere for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen er i vekst og startet i høst også avdeling i Stavanger i samarbeid med IMI-kirken. HLT har i dag ca. 300 studenter og vel 30 ansatte. Vi er nå lokalisert i St. Olavsgt. 24 i Oslo sentrum i forbindelse med planer om utbygging av våre lokaler på Stabekk. Høyskolen eies av Det Norske Baptistsamfunn og Pinsebevegelsen ved Filadelfiakirken i fellesskap.

.

Hel stilling som høyskolelektor/stipendiat fra 01.01.2021

 

HLT har ledig hel stilling for høyskolelektor/stipendiat som ønsker å kombinere undervisning og forskning. Vi søker etter en person som vil utvikle et forskningsprosjekt innenfor samfunnsfag, med særlig vekt på forskning som er relevant for kristent samfunnsengasjement og HLTs visjon. Det forutsettes at man utvikler en prosjektbeskrivelse som leder til opptak ved et doktorgradsprogram i løpet av det første året man er ansatt.  Stilingen innebærer en undervisningsplikt på inntil 50 % over 6 år eller 25 % over 4 år. Undervisningen vil være knyttet til fagfeltene religion og samfunnsfag ved HLT.

 

Doktorgradsprosjektet
Det faglige arbeidet vil skje innenfor rammen av høyskolens FoU-arbeid. Prosjektet bør være et faglig bidrag som er relevant for kristent samfunnsengasjement gjerne med utgangpunkt i lavkirkelig, frikirkelig, baptistisk og/eller pentekostal tradisjon. I denne fasen er det særlig aktuelt å arbeide med menneskerettigheter, moderne slaveri, migrasjon, den nye digitale medievirkeligheten samt konflikthåndtering og religions- eller livssynsdialog.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper
Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende i et samfunnsfag, men søkere med teologi eller kristendomskunnskap kan også søke. Søkere bør også ha god kjennskap til de lavkirkelige og baptistiske og/eller pentekostale tradisjonene som HLT er en del av. Personlig egenhet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.  For å vurdere pedagogiske ferdigheter, kan søkeren bli bedt om å forberede og gjennomføre en prøveforelesning. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Søknaden skal inneholde

  • En kort presentasjon av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
  • Navn og kontaktopplysninger til to referanser, én av disse bør være veilederen for masteroppgaven.
  • Dokumentasjon på relevant utdanning og undervisningspraksis.
  • En kort presentasjon eller prosjektbeskrivelse av hva man ønsker å forske på.
  • En kort refleksjon over hvordan forskningsprosjektet relaterer til HLTs visjon og verdier.

 

Søkere må identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål og kristne verdier. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknad med CV sendes til post@hlt.no innen onsdag 25. november 2020.

 

Stillingen lønnes i ltr. 54 med opprykk til ltr. 59 i løpet av 4 år. For nærmere opplysninger kontakt forskningsleder Karl Inge Tangen, tlf. 67103542 eller 909 80 564.