Faglig leder » | Høyskolen for ledelse og teologi

Faglig leder

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å utdanne ledere for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen er i vekst og startet i fjor avdeling i Stavanger, og vil til høsten gi studietilbud også i Bergen. HLT har ca. 300 studenter og vel 35 ansatte. Høyskolen eies av Det Norske Baptistsamfunn og Pinsebevegelsen ved Filadelfiakirken i fellesskap, og er for tiden lokalisert i St. Olavs gate 24 i Oslo sentrum.. Vi har ledig følgende stilling fra 01.08.2021:

 

100 % fast stilling som faglig leder

 

HLT har hatt en rivende utvikling siden den forsiktige starten i 2009, og vi søker nå etter en person som kan bidra til videre vekst, både faglig og pedagogisk.  Faglig leder vil være en del av høyskolens ledergruppe, og hovedsakelig ha ansvar for utvikling og revisjon av studieprogrammer samt oppfølging av pedagogisk personale. Utvikling av faglige nettverk og samarbeidsavtaler med aktuelle partnere, nasjonalt og internasjonalt, vil også være et viktig ansvarsområde. ansvarsområde. Stillingen er også tillagt ca. 30 % undervisning og forskning.

 

Søkere må ha relevant akademisk og pedagogisk kompetanse, og ha god kjennskap til høyere utdanning. Samtidig forventer vi at våre ledere har et helhetlig blikk på høyskolen som en verdibasert utdanningsinstitusjon. Vi søker derfor etter en miljøskapende person som deler skolens visjon og verdier, og kan bidra til å realisere disse gjennom tett samarbeid med kollegaer og studenter.  Personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i høyskolens lederteam
 • Utvikling og revisjon av studietilbudet
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Undervisning og forskning
 • Personalledelse og budsjettansvar
 • Internasjonalisering og nettverksbygging

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning med doktorgrad eller relevant mastergrad
 • Gode muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Gode nettverks- og relasjonsevner
 • Engasjement, selvstendighet og evne til å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å lede andre og seg selv

 

Stillingen er innplassert i stillingskode 1474 med avlønning fra ltr. 60, avhengig av utdanning og ansiennitet. Søkere må identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål og kristne verdier. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og må kunne gjøre rede for dette (jf. unntak i likestillings- og diskrimineringsloven § 30).  Kvinner oppfordres til å søke.

 

Søknad med CV sendes til post@hlt.no senest innen fredag 4. juni. For nærmere opplysninger kontakt rektor Arne Mella, epost arne.mella@hlt.no eller tlf. 909 66 311.