Førstekonsulent – Vikariat » | Høyskolen for ledelse og teologi

Førstekonsulent – Vikariat

LEDIG STILLING

.

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole som utdanner ledere for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen er i vekst og startet i høst også avdeling i Stavanger i samarbeid med IMI-kirken. HLT har i dag ca. 300 studenter og vel 30 ansatte. Vi er nå lokalisert i St. Olavsgt. 24 i Oslo sentrum i forbindelse med utbygging av våre lokaler på Stabekk. Høyskolen eies av Det Norske Baptistsamfunn og Pinsebevegelsen ved Filadelfiakirken i fellesskap.

.

Inntil 100 % vikariat som førstekonsulent fra 01.11.20

I forbindelse med svangerskapspermisjon har vi ledig inntil 100 % stilling som førstekonsulent med ønsket tiltredelse fra 1. november 2020. Vikariatet varer til 31.12.2021 med mulighet for forlengelse.

.

Vi søker en strukturert, nøyaktig, fleksibel og samarbeidsorientert person som kan ivareta opptaksarbeid og studieveiledning som hovedarbeidsområder. Andre oppgaver fordeles etter kompetanse og behov. Det er en fordel med tidligere skoleadministrativ erfaring og kjennskap til høyere utdanning. Vedkommende må være en erfaren databruker og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

.

Medarbeidere må identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål og kristne verdier. Stillingen er innplassert som førstekonsulent i LR21, lønnstrinn 41-55. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknad med CV sendes post@hlt.no innen mandag 28. september 2020. For nærmere opplysninger kontakt administrativ leder Georgeta Sigland, tlf.: 411 00 285 eller georgeta.sigland@hlt.no, eller rektor Arne Mella, arne.mella@hlt.no.

.