Inntil 100 % vikariat/engasjement som førstekonsulent fra 01.02.20 » | Høyskolen for ledelse og teologi

Inntil 100 % vikariat/engasjement som førstekonsulent fra 01.02.20

I forbindelse med pappa-permisjoner har vi ledig inntil 100 % stilling fra 1/2 – 30/06 2020 med mulighet for forlengelse/omgjøring til fast stilling.

Vi søker en dyktig, strukturert, nøyaktig, fleksibel og samarbeidsorientert person som blant annet kan ivareta oppgaver knyttet til eksamen og opptak. Øvrige oppgaver fordeles etter kompetanse og behov.

.

Det er en fordel med tidligere skoleadministrativ erfaring og kjennskap til høyere utdanning. Vedkommende må være en erfaren databruker og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

.

Medarbeidere må identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål og kristne verdier. Stillingen er innplassert som førstekonsulent i LR21, lønnstrinn 41-50.

.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknad med CV sendes til post@hlt.no innen 19. januar 2020. For nærmere opplysninger kontakt rektor Arne Mella på tlf. 67103542 eller arne.mella@hlt.no