Doktorgradsstipendiat i baptistisk teologi » | Høyskolen for ledelse og teologi

Doktorgradsstipendiat i baptistisk teologi

Høyskolen for Ledelse og Teologi lyser med dette ut 100 % stipendiatstilling over 4 år fra 01.01.2019. Vi søker etter en person som vil gjennomføre et doktorgradsprosjekt innen baptistisk teologi. Stillingen innebærer en undervisningsplikt på 25% i hele perioden, og vil bli knyttet til fagfeltene systematisk teologi og/eller bibelteologi. Det kan også være aktuelt å gjennomføre studiet over 6 år med 50 % undervisningsplikt. Stillingen lønnes i ltr. 50, stigende til ltr. 55 etter 4 år.

Om doktorgradsprosjektet

Det faglige arbeidet vil skje innenfor rammen av HLTs FOU-arbeid. Prosjektet bør være et faglig bidrag til baptistisk teologi og dermed til den fagtradisjonen som utvikles ved HLT, men prosjektet bør også sikte på å bidra i en videre akademisk diskurs. I systematisk teologi er det særlig aktuelt å arbeide med baptistisk ekklesiologi, men søkerne kan også arbeide med tilstøtende problemstillinger som kombinerer teologi og samfunnsvitenskap.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende i teologi eller kristendomskunnskap. Søkere bør også ha inngående kjennskap til en eller flere baptistiske tradisjoner. Personlig egnethet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og gode språkkunnskaper i engelsk vil bli tillagt vekt. For å vurdere pedagogiske ferdigheter kan søkere bli bedt om å forberede og gjennomføre en prøveforelesning. Søkere må videre identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål og kristne verdier.

Søknaden skal inneholde

  • En kort presentasjon av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
  • Navn og kontaktopplysninger til to referanser, en av disse bør være veilederen for masteroppgaven
  • Dokumentasjon på relevant utdanning og undervisningspraksis
  • En prosjektbeskrivelse av hva man ønsker å forske på.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Søknad med CV sendes til post@hlt.no.

Søknadsfrist: 10. oktober. For nærmere opplysninger kontakt forskningsleder Karl Inge Tangen, karl.inge.tangen@hlt.no, tlf.: 67103542.