Studentpastor

Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) er en privat, kristen høyskole med formål om å utdanne til tjeneste for kirke, skole og samfunn. Vi tilbyr bachelorprogram i teologi og ledelse og religion og samfunn på norsk og engelsk. Høyskolen har ca. 300 studenter og vel 35 ansatte, og har studietilbud i Oslo og Stavanger. Høyskolen eies i fellesskap av Det Norske Baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo på vegne av Pinsebevegelsen i Norge. HLT Oslo er for tiden lokalisert i St. Olavs gate 24 i Oslo sentrum. Vi har ledig følgende stillinger fra 01.08.2022:

 

Inntil 50 % fast stilling som studentpastor

Vi har ledig fast delstilling som studentpastor i inntil 50 % stilling med tiltredelse 1. august. Studentpastor har hovedansvar for chapel ved HLT hver tirsdag og torsdag, samtaletjeneste for studenter og undervisning og veiledning i praksis. Studentpastor er også bindeledd mellom studentrådet og høyskolens ledelse.

Vi søker en relasjonell person med pastoral erfaring fra frikirkelig menighetsliv, og med et tydelig engasjement for å virkeliggjøre HLTs visjon om å kombinere akademisk kunnskap og erfart åndskraft. Det er ønskelig med teologisk utdanning på minimum bachelornivå. Studentpastor må beherske både norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

For stillingen gjelder:

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Medarbeidere må identifisere seg med og aktivt fremme skolens formål, visjon og kristne verdier. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og må kunne gjøre rede for dette (jf. unntak i likestillings- og diskrimineringsloven § 30).

Stillingen er innplassert som spesialprest i LR25, lønnstrinn 51-63.

Søknad med CV sendes post@hlt.no innen torsdag 28. april 2022. For nærmere opplysninger kontakt fungerende administrativ leder Guro Hockley, guro.hockley@hlt.no, eller rektor Arne Mella, arne.mella@hlt.no.