Er KrF et like aktuelt alternativ for unge kristne i dag? 

Skrevet av:
Roald Zeiffert
Høyskolelektor og stipendiat


Publisert:
18. april 2023
Evangelikal har blitt stadig mer brukt i norske medier de siste årene. Det er nesten alltid benyttet for å forklare ytre høyre-politikk, og ikke sjelden direkte knyttet til Trump-supportere i USA. Selv om den faktiske koblingen mellom evangelikale og ytre høyre er mer nyansert enn media ofte presenterer, er den sterkt tilstede mange steder.
.
Begrepet brukes sjelden om kristne i Norge, men vil tilsvare de tradisjonelle vekkelsesbevegelsene særlig frikirkeligheten og bedehusene i Norge. En nylig publisert artikkel ser på om den samme koblingen mellom ytre høyre og evangelikale er tydelig blant unge kristne i Norge.
.
Unge kristne i frikirker og bedehus er (stort sett) konservative i sitt syn på abort. Ideen om at livet starter ved unnfangelsen står sterkt i disse miljøene. De har også en tradisjonell holdning til homofili og samboerskap. Til en viss grad påvirker det å være en del av miljøet disse holdningene, men det aller viktigste er hvor viktig de mener Bibelen er for livet de lever. Jo viktigere den er, jo mer konservative holdninger har de. Politisk betyr dette at de ikke ønsker å gå særlig langt til venstre i politikken, og partier på venstresiden har svært liten oppslutning i disse miljøene.
.
Enda mer tydelig enn konservativ samlivsetikk er svært liberale holdninger til innvandring. De unge kristne i disse miljøene er langt mer åpne for innvandring enn det som er vanlig i Norge. Baptister og pinsevenner er en del av store globale bevegelser som er direkte påvirket av innvandring, men den åpne holdningen til innvandrere er like sterk i alle delene av de norske evangelikale bevegelsene. Denne liberale holdningen gjør at det kristne høyre, som partiet Konservativ (tidligere Partiet de Kristne) har svært liten oppslutning blant aktive kristne.
.
Samlet forklarer dette hvorfor unge kristne i så stor grad (2 av 3) stemmer på KrF, og hvorfor det er viktig for unge kristne at KrF forblir et parti i sentrum. Det er derfor lite som tyder på at unge kristne vil følge en høyrevridning, med mer restriktiv innvandringspolitikk i KrF. KrF sitt søsterparti i Sverige har beveget seg i en slik retning, og i en sammenlignende undersøkelse ser vi at unge kristne i Sverige har lignende holdninger til abort, samlivsetikk og innvandring, men at støtten til det kristendemokratiske partiet (KD) er langt lavere.
.
Unge kristne fra evangelikale bevegelser i Sverige vet ikke hva de skal stemme, mens unge evangelikale i Norge stemmer Krf, som er konservative i samlivsetikk og liberale i innvandringspolitikk.
.
Sagt på en annen måte; unge evangelikale i Norge er teologisk konservative og politisk liberale.

Flere blogginnlegg

4. desember 2023

Utrustning til tjeneste

Høstens tema for chapel på HLT har vært «utrustning til tjeneste». Dette er også uttrykt som en sentral del av […] Les mer
1. oktober 2023

HLT er 15 år!

Vi vil være frimodige og se framover med forventning! Les mer
22. juni 2023

«All in» for Jesus?

The Send er et tverrkirkelig arrangement som reiser debatt i norske media, også utover de kristne dagsavisene. Les mer