Mari Bøhlerengen,Ungdomspastor i Salemkirken, Sandefjord » | Høyskolen for ledelse og teologi

Mari Bøhlerengen,
Ungdomspastor i Salemkirken, Sandefjord

.

– Hva har studiene ved HLT gitt deg?
Studiene ved HLT har gitt meg så mye, og det er på grunn av den kompetansen jeg har fått ved HLT at jeg i dag kan ha den rollen jeg har.

Først og fremst har jeg fått et sterkere fundament for min tro, dernest har jeg fått en grundig undervisning i de forskjellige aspektene ved ledelsesfaget. Ved HLT lærte jeg å bli en leder, og jeg vil spesielt trekke frem relasjonsledelse og som et fag som har vært svært relevant for meg.

.

– Hvorfor vil du anbefale HLT til andre?
– I tillegg til studier som for meg både har vært svært relevant og helt avgjørende, så er miljøet ved HLT helt spesielt. Nærheten mellom lærere og studenter, og det faktum at vi hver uke kom sammen for å tilbe Gud, dele vitnesbyrd og høre forkynnelse på tvers av menighetstilhørighet, gjør skolen unik.
Jeg tror veldig mange hadde hatt godt av å studere ved HLT. Mange tenker kanskje at dette er en skole kun for pastor-spirer, men skolen har også gode tilbud for de som tenker en arbeidskarriere innen skole og samfunn!