| Høyskolen for ledelse og teologi

Misjon i globalt og pentekostalt perspektiv ser på de store endringene som har skjedd i den verdensvide kirken i løpet av de siste hundre årene, og adresserer samtidens missiologiske utfordringer fra et globalt og pentekostalt ståsted. Kurset søker å gi en bredere forståelse for Den hellige ånds virke i verden, både ved å diskutere pinsekarismatikkens vektlegging av Åndens utrustning til tjeneste, og belyse hvordan en pneumatologisk orientert misjonstenkning forholder seg til andre religioner. Globalisering og migrasjon og de utfordringene og mulighetene disse utviklingstrekkene innebærer for misjon hjemme og ute diskuterer også. Det bibelske og teologiske grunnlaget for misjon, samt utfordringer knyttet til misjon og samfunnsutvikling i Vesten, diskuteres i PAL1140 Misjon, kirke og samfunn.

.

Forelesningsdatoer:

– 25. – 26. januar* 

– 23 – 24. februar 

– 5. – 6. april* 

– 11. – 12. mai 

*Det er mulig å ta dette emnet med redusert undervisning. Obligatoriske forelesninger er markert med stjerne. Resterende forelesninger blir erstattet med ekstra arbeidskrav/oppgaveinnlevering.

.

Foreleser:

Åse-Miriam Smidsrød 

aase-miriamklippet

.

Evalueringsform:

– Presentasjon av case-study 

– Oppgave på 2500 ord 

– Bestå flervalgstest

. 

For ytterligere informasjon om læringsutbytte og pensumlitteratur klikk her.

.

Søk nå!