Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse – nettbasert kurs! » | Høyskolen for ledelse og teologi

Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse – nettbasert kurs!

Høsten 21 kan du følge undervisningen i dette emnet i ditt eget hjem og i ditt eget tempo. Forelesningene kan du se når det passer deg best. Hele faget gjennomføres digitalt. Det er ikke fysisk oppmøte.

.

Sentrale temaer i emnet er:

  • kirkens identitet og oppdrag
  • samarbeidet mellom kirke og hjem
  • livslang læring og etterfølgelse av Jesus
  • trosformasjon og trospraksiser
  • bibelske perspektiver på overganger mellom livets ulike faser samspillet mellom barne- og ungdomsarbeid og kirkens øvrige virksomhet

.

Datoer for Live Streams

Følgende datoer vil det være «live stream». Her er det gruppesamtaler omkring tema i faget ut fra pensumlitteratur, forelesninger og innlegg fra lærere og studenter.

Mandag 6 september 10.00-11.45

Tirsdag 7 september 09.00-11.00

Mandag 1 november 10.00-11.45

Tirsdag  2 november 09.00-11.00

.

Innleveringer

Underveis i faget vil det være fire forumdialoger der studentene kommenterer og legger ut korte innlegg på læringsplattformen Moodle. Studentene skal dessuten skrive en karaktergivende bokrapport og en oppgave.

.

Kursansvarlig

Lars Tore Jørgensen
.
En mer detaljert beskrivelse av kurset får du i emnebeskrivelsen.
.
Søk nå!
.