HLT flytter fra Stabekk til Oslo sentrumPublisert: 20. mai 2020

HLT har vokst ut av sine lokaler og bygningsmassen på Stabekk må utvides. I byggeperioden flytter HLT til Filadelfiakirkens lokaler i Oslo sentrum.

Fra oppstarten for over 10 siden har HLT holdt til i Baptistenes skolesenter på Stabekk, og planene er å returnere så snart som mulig.

I disse dager blir avtalen med Filadelfiakirken Oslo endelig underskrevet som bekrefter at HLT nå flytter sin virksomhet fra Michelets vei på Stabekk til St. Olavs gate i Oslo sentrum. HLT har de siste årene opplevd en stor vekst og har lenge hatt behov for større lokaler. Fra oppstarten for over 10 siden har HLT holdt til i Baptistenes skolesenter på Stabekk som i sin tid sto ferdig i 1978. Ved studiestart i fjor høst bikket skolen for første gang 300 aktive studenter og nå bytter skolen altså husly fra den ene av sine eiere til den andre.

Foreløpig bare en midlertidig løsning
Skolens ønske er å videreutvikle sin lokasjon på Stabekk og kunne bygge ut skolesenteret fra 1978. I en begrenset periode vil skolen uansett måtte flytte ut i påvente av at en utvidelse skal finne sted. Planen nå er at finansiering til konkrete utbyggingsplaner skal stemmes over på Baptistenes landsmøte, som egentlig skulle funnet sted 5.-6. juni, men er utsatt til 30.-31.oktober pga Corona. Når finansiering og reguleringer er på plass er utbyggingen beregnet å ta ca ett år fra byggestart. Om ikke finansieringen kommer på plass vil HLT måtte se seg om etter andre løsninger, og kanskje gjøre sitt opphold i Filadelfiakirkens lokaler litt lengre enn planlagt.

Rektor Arne Mella sier i en kommentar: «Høyskolen har lenge arbeidet for en utvidelse av skolesenteret på Stabekk, og vi flytter nå til Filadelfia i Oslo for å gi rom for en slik utbygging. Vi håper de nye lokalene kan stå ferdig om 1-2 år. Selv om vi ikke får samme omgivelser i Oslo, er vi glade for muligheten til å være i sentrum, bedre plass og synergier med øvrig virksomhet i Filadelfiakirken. Vi ser derfor fram til et spennende studieår fra høsten av!».

Nærhet til sentrum
Inntil videre flytter både stab og studenter inn til tigerstaden og St. Olavs gate. Med det får skolen større, nyere og bedre lokaler til undervisning, bedre fasiliteter til kantine, mingleområder og grupperom, og ikke minst oppgraderte muligheter til de ukentlige chapel-gudstjenestene i Filadelfiakirken sine lokaler. I tillegg til lettere ankomst for de som kommer langveisfra med tog og fly, og selvfølgelig en nærhet til det storbyen har å tilby studentlivet av restauranter, cafeer og andre aktiviteter.

Studentrådsleder Petter Berg sier: «Jeg tror studentene kommer til å sette stor pris på vår nye tilværelse i filla sine lokaler. På grunn av lokalets muligheter gir det oss som studentråd litt flere strenger å spille på i å skape aktiviteter og tilrettelegging av godt miljø for studentene på HLT. Vi gleder oss til høsten som ligger foran!»

Litt annerledes oppstart i år
Så langt viser tallene for høsten en rekord i antall søkere på HLT denne høsten. Pga corona-situasjonen vil det likevel legge begrensninger på oppstarten i august. Vanligvis er alle studentene samlet samtidig den første uken, men i år iverksetter skolen tiltak i trå med regler og råd fra FHI og NOKUT. Det betyr at skolens fadderuke blir en del enklere i år, inkludert at den tradisjonelle og prestisjetunge fotballkampen mellom studenter og stab som vanligvis spilles under fadderuken, utsettes til våren.

Studentpastor Lars Christian Gjerlaug sier om oppstarten: «Selv om vi ikke kan ta hverandre i hånden og gi hverandre en klem akkurat nå tror jeg vi vil få en fin start på skoleåret likevel. Flytting og corona gir oss noen begrensninger, men HLT er fremdeles den samme skolen som vi pleier å være, med god undervisning, sterkt åndelig fellesskap og bevisste studenter som vil utgjøre en forskjell med livene sine.»