HLT HAR FREMDELES LEDIGE PLASSERPublisert: 24. juni 2020

Til tross for Corona har HLT aldri hatt så gode søkertall før sommeren, men det er fremdeles ledige plasser. 

HLT har hatt en spennende vår så langt. For noen uker siden avslørte vi at vi forlater Stabekk midlertidig og flytter til Oslo sentrum for de neste årene. Med oppstart på nytt sted er det ekstra gledelig at vi så langt har svært gode søkertall, både i Oslo og på vår nye campus i Stavanger.

Flytter for å få større plass
Den viktigste grunnen til at HLT forlater Stabekk er behovet for mer plass. I påvente av utbyggingen av skolesenteret på Stabekk kommer skolen til å holde til i St. Olavs gate 24. Med det får skolen større lokaler og plass til flere. Rektor Arne Mella sier i en kommentar: «Det er veldig gledelig at vi har gode søkertall så langt, men vi er spent på hvordan sommeren kommer til å bli og hvor mange studenter vi ender på til slutt. Uansett tror jeg det blir gledelig å få møte mange nye mennesker, og jeg gleder meg til å ønske det nye kullet med HLT-studenter velkommen.» 

Bachelorstudiene vokser
Sammenlignet med tilsvarende tidspunkt tidligere år ser HLT en økning jevnt over, med ekstra hyggelige tall på både bachelorene i “teologi og ledelse” og “religion og samfunn». Årsstudiet i “misjon og kirke” på HLT sin nye campus i Stavanger har også gode søkertall så langt, men det er fremdeles ledige plasser både i Oslo og Stavanger..

Løpende opptak
En av fordelene til HLT er at skolen har sitt eget søknadssystem utenfor Samordna opptak. Det betyr at skolen kan bahandle søknader fortløpende, og du kan søke på studier helt frem til studiestart. Noen av de mest populære kursene begynner å fylles opp, så om du vil sikre deg plass bør du sende inn din søknad så fort som mulig.

Om du ønsker å lese mer om vårt studietilbud kan du gjøre det her.