Nytt online-fag om pinsehistorie » | Høyskolen for ledelse og teologi

Nytt online-fag om pinsehistorie

Høyskolen for ledelse og teologi tilbyr våren 2021 det nye faget “Pinsekarismatisk teologi og historie” som du kan ta hjemmefra.

.

Gjennom det siste året har HLT tilbudt flere fag gjennom digital undervisning og vi fortsetter med dette i året som ligger foran. Våren 2021 kan du ta “Pinsekarismatisk teologi og historie», et fag på 10 studiepoeng fra ditt eget hjemmekontor. På to av undervisningsdagene vil det i tillegg være vanlig undervisning i Bergen.

.

Faget gir en grundig innføring i pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens historie, teologi og utbredelse globalt og i Norge. I dag finnes det mer enn 600 millioner pinsekarismatiske kristne, og du vil få god oversikt over hvem disse er, hva de tror og praktiserer, og samtidig fordype deg i et selvvalgt tema. Læreren i faget er Rakel Ystebø Alegre, og i tillegg vil flere gjester delta i undervisningen.

.

Rektor Arne Mella kommenterer:

«Vi er glad for å kunne tilby dette faget digitalt til våren, samtidig som vi planlegger for en større tilstedeværelse i Vestlandets hovedstad fra høsten av. Vi tror faget vil engasjere og nå ut bredt i hele Norge. Faget belyser noen lange linjer og sammenhenger som mange vil være interessert i å få grep om.»

.

Rakel Ystebø Alegre har skrevet sin doktorgrad om T. B. Barratt og den tidlige pinsebevegelsen og vil være faglærer, i tillegg til at flere andre gjester vil delta i undervisningen. «Jeg gleder meg til at flere tar del i og blir mer bevisst på hvor vi kommer fra og hva som har formet oss som pinsekarismatiske kristne i dag. Selv om vi hører til en ganske ung bevegelse har vi en rik arv som er både spennende, inspirerende og lærerik.»

.

Du kan lese mer om de praktiske tingene rundt undervisningen i «KRI 1230 Pinsekarismatisk teologi og historie» her, og mer spesifikt om faget i emnekatalogen her.

.