Pinsekarismatisk teologi og historie

Dette er kurset for deg som ønsker å lære mer om pinsebevegelsen sin historie og teologi.

KRI1230 Pinsekarismatisk teologi og historie

Dette kurset gir en grundig innføring i pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens historie, teologiske særtrekk og utbredelse globalt og i Norge. Studenten vil lære om pinsebevegelsens historiske og teologiske røtter, og sentrale læresetninger og praksiser.

Videre gir emnet god oversikt over pinsevekkelser på begynnelsen av 1900-tallet og bevegelsens globale utbredelse, vekst og særtrekk. Spesiell vekt legges på bevegelsens historie i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Emnet skal også gi god oversikt over den karismatiske bevegelsens historie og fremveksten av nyere bevegelser og kirkesamfunn som kan defineres som pinsekarismatiske. Teologi og praksis rundt tema som åndsdåp, helliggjørelse, helbredelse, endetidslære, nådegaver, misjon og vekkelse vies spesiell oppmerksomhet.

Gjennom kurset vil studenten få et innblikk i ulike historiske metoder og tilnærminger til pinsekarismatisk historie, og få prøvd ut noen av disse gjennom egen oppgaveskriving på et selvvalgt tema.»

Dette emnet undervises primært gjennom samlinger på nett og opptak av forelesninger som gjøres tilgjengelig for studentene. Samlingene på nett vil inkludere undervisning, gjesteforelesninger, diskusjoner og gruppesamtaler.
.
Faglærer

Rakel Ystebø Alegre
Førsteamanuensis

I tillegg til Rakel Ystebø Alegre vil det også være flere spennende gjester og gjestelærere.

.
.

Hvis du lurer på noe mer om dette kurset, så kan spørsmål sendes til opptak@hlt.no.

Interessert i flere av våre studier?