Semesteravgift | Høyskolen for ledelse og teologi

Semesteravgift

Oversikt over hva det koster å studere ved HLT

For skoleåret 2019/2020 gjelder følgende priser:

.

Semesteravgift

Norske studieprogram:

Studieprogram, heltid: kr 3950,-

Studieprogram, deltid: kr 2950,-

Enkeltemner pr. 10 studiepoeng: kr 1950,-

19 500 kr for Halvårsstudium i Konflikttransformasjon (KTR) (30 stp.) / Eller 6500 kr. pr. emne (10 stp.)

.

Engelsk Bachelorprogram:

30 studiepoeng: kr 7000,-

10 studiepoeng: kr. 2500,-

.

Digital bibliotek-avgift

Avgift til Digital Theological Library (DTL): 650 kr /semester kommer i tillegg til semesteravgift.

DTL er verdens største digitale teologiske bibliotek. Gjennom DTL får studenter ved HLT tilgang til en rekke pensumbøker, noe som reduserer behovet for innkjøp av pensumlitteratur og dermed også pensumkostnadene.

.

SIO-avgift

For studenter som tar 15 studiepoeng eller mer vil semesteravgift til SIO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) på kr 600,- tilkomme. Les mer om SIO på www.sio.no

.

Eksamensavgift

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Desentralisert eksamen belastes med en egen avgift. Kontinuasjonseksamener belastes også med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen godkjent særskilt grunn, bortfaller eksamensavgiften.

For skoleåret 2019/2020 gjelder følgende priser:

800,- kr for alle kontinuasjonseksamener

1600,- kr for kontinuasjon av Bacheloroppgave

800,- kr for desentralisert eksamen

.

 Betalt semesteravgift er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (Selv Service og Moodle)
  • få gå opp til eksamen og kontinuere eksamen (ta eksamen på nytt)
  • få gyldig studentbevis 
  • få tilgang til velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek

.

Viktig å huske på:

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt semesteravgiften innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt semesteravgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.