Semesteravgift

For vårsemesteret 2023 gjelder følgende priser:

.

Semesteravgift

Norske studieprogram:

Studieprogram, heltid: kr 4.300
Studieprogram, deltid: kr 3.300
Enkeltemner pr. 10 studiepoeng: kr 2.300

DTL-avgift på kr. 700 og SIO/SIS-avgift på kr. 600 kommer i tillegg. Se nedenfor for detaljer.

 

Digital bibliotek-avgift

Avgift til Digital Theological Library (DTL): 700 kr /semester kommer i tillegg til semesteravgift.
DTL er verdens største digitale teologiske bibliotek. Gjennom DTL får studenter ved HLT tilgang til en rekke pensumbøker, noe som reduserer behovet for innkjøp av pensumlitteratur og dermed også pensumkostnadene.

.

SIO-avgift Oslo /SIS-avgift Stavanger

Alle studenter ved HLT i Oslo som tar 15 studiepoeng eller mer må betale til SIO-avgift på kr 600 kr /semester. Les mer om SIO på www.sio.no
Alle studenter ved HLT i Stavanger må betales SIS-avgiften på 460 kr /semester. Les mer om SIS på www.studentensbeste.no.

.

Eksamensavgift

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Desentralisert eksamen belastes med en egen avgift. Kontinuasjonseksamener belastes også med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen godkjent særskilt grunn, bortfaller eksamensavgiften.

For skoleåret 2022/2023 gjelder følgende priser:

800,- kr for alle kontinuasjonseksamener
1600,- kr for kontinuasjon av Bacheloroppgave
800,- kr for desentralisert eksamen

.

Betalt semesteravgift er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (Selv Service og Moodle)
  • få gå opp til ordinær eksamen
  • få gyldig studentbevis
  • få tilgang til velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) / Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS)
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek

.

Viktig å huske på:

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt semesteravgiften innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt semesteravgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.