Semesteravgift » | Høyskolen for ledelse og teologi

Semesteravgift

Oversikt over hva det koster å studere ved HLT

For skoleåret 2021/2022 gjelder følgende priser:

.

Semesteravgift

Norske studieprogram:

Studieprogram, heltid: kr 4050,-

Studieprogram, deltid: kr 3050,-

Enkeltemner pr. 10 studiepoeng: kr 2050,-

.

Engelsk Bachelorprogram:

30 studiepoeng: kr 7000,-

20 studiepoeng: kr. 5000,-

10 studiepoeng: kr. 2500,-

.

Digital bibliotek-avgift

Avgift til Digital Theological Library (DTL): 650 kr /semester kommer i tillegg til semesteravgift.

DTL er verdens største digitale teologiske bibliotek. Gjennom DTL får studenter ved HLT tilgang til en rekke pensumbøker, noe som reduserer behovet for innkjøp av pensumlitteratur og dermed også pensumkostnadene.

.

SIO-avgift Oslo

Alle studenter ved HLT i Oslo som tar 15 studiepoeng eller mer må betale til SIO-avgift på kr 600 kr /semester. Les mer om SIO på www.sio.no

SIS-avgift Stavanger

Alle studenter ved HLT i Stavanger må betales SIS-avgiften på 460 kr /semester. Les mer om SIS på www.studentensbeste.no.

.

Eksamensavgift

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Desentralisert eksamen belastes med en egen avgift. Kontinuasjonseksamener belastes også med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen godkjent særskilt grunn, bortfaller eksamensavgiften.

For skoleåret 2021/2022 gjelder følgende priser:

800,- kr for alle kontinuasjonseksamener

1600,- kr for kontinuasjon av Bacheloroppgave

800,- kr for desentralisert eksamen

.

Microsoft365 (Office365)

Alle studenter som er registret på heltids- og/eller deltidsprogrammet ved HLT får Microsoft365-pakken, mot en avgift på 150 kr. /semester. Dette gir deg tilgang til blant annet Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote og mye mer. Du vil også få tildelt en egen xxxx@hlt.no e-post-adresse. Mer info om dette kommer.

.

Betalt semesteravgift er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (Selv Service og Moodle)
  • få gå opp til ordinær eksamen
  • få gyldig studentbevis
  • få tilgang til velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) / Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS)
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliote

.

Viktig å huske på:

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt semesteravgiften innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt semesteravgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.