Semesteravgift

For høstsemesteret 2023 gjelder følgende priser:

.

Semesteravgift

Norske studieprogram:

Studieprogram, heltid: kr 6.200
Studieprogram, deltid: kr 4.600
Enkeltemner pr. 10 studiepoeng: kr 3.100

SIO/SIS-avgift på kr. 690 (SIO) kr. 535 (SIS) kommer i tillegg. Se nedenfor for detaljer.

 

Digitalt bibliotek

Som student ved HLT får du tilgang til Digital Theological Library (DTL). DTL er verdens største digitale teologiske bibliotek. Gjennom DTL får studenter ved HLT tilgang til en rekke pensumbøker, noe som reduserer behovet for innkjøp av pensumlitteratur og dermed også pensumkostnadene.

.

SIO-avgift Oslo /SIS-avgift Stavanger

Alle studenter ved HLT i Oslo som tar 15 studiepoeng eller mer må betale til SIO-avgift på kr 690 kr /semester. Les mer om SIO på www.sio.no
Alle studenter ved HLT i Stavanger må betales SIS-avgiften på 535 kr /semester. Les mer om SIS på www.studentensbeste.no.

.

Eksamensavgift

Eksamensavgift for ordinær eksamen er normalt inkludert i studieavgiften. Desentralisert eksamen belastes med en egen avgift. Kontinuasjonseksamener belastes også med en egen eksamensavgift. Dersom kontinuasjonseksamen skyldes sykdom med legeerklæring eller annen godkjent særskilt grunn, bortfaller eksamensavgiften.

For skoleåret 2022/2023 gjelder følgende priser:

800,- kr for alle kontinuasjonseksamener
1600,- kr for kontinuasjon av Bacheloroppgave
800,- kr for desentralisert eksamen

.

Betalt semesteravgift er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, som blant annet er en av forutsetningene for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høyskolens IKT-tjenester (Selv Service og Moodle)
  • få gå opp til ordinær eksamen
  • få gyldig studentbevis
  • få tilgang til velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) / Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS)
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek

.

Viktig å huske på:

  • Du mister studieretten dersom du ikke har betalt semesteravgiften innen gjeldende frister.
  • Du må ha betalt semesteravgiften for å få utbetalt lån fra Lånekassen.