Studieopptak Mal!! IKKE SLETT » | Høyskolen for ledelse og teologi

Studieopptak Mal!! IKKE SLETT

Opptak til studier med start i august 2016

Her kan du søke på studier ved HLT. Beskrivelse av de ulike studiene og studieopplegg finner du ved å klikke på lenkene til høyre.

Søknadsfrist for første opptak: 15. april 2016

Neste opptak skjer 1. juni. Deretter er det løpende opptak så lenge det er plass på studiet du søker på. (Engelskspråklig bachelor hadde søknadsfrist 31. januar).

Klikk på studiets navn nedenfor for å komme direkte til det aktuelle søknadsskjemaet. Du velger mellom heltid og deltid avhengig av om du ønsker full progresjon (30 stp/ECTS per semester) eller mindre. Du kan også velge mellom ulike studieopplegg.

.

Bachelorprogram: (180 stp/ECTS)

.

Årsstudium (60 stp/ECTS)

.

Enkeltemner

Teologiskolen

Teologiskolen er et deltidstilbud tilrettelagt spesielt for du som har lederansvar i menighetsarbeid. Deler av grunnstudiet og emner fra menighetsledelse undervises som helge- og/eller kveldssamlinger på HLT eller i samarbeid med lokale menigheter. Nærmere informasjon om tidspunkter, påmelding etc. finner du her.

.

Søknaden leveres elektronisk via ovennevnte lenker. Bilder av vitnemål og attester som dokumenterer generell studiekompetanse eller realkompetanse lastes opp som del av søknaden. Vedleggene må ikke overstige 1MB. Andre opplysninger kan skrives i fritekstfeltet.

Attesterte kopier av vitnemål og attester må ettersendes/leveres skolen etter opptak. Skolens adresser er: Høyskolen for Ledelse og Teologi, Michelets vei 62, 1368 Stabekk. Spørsmål om opptak kan rettes til: opptak@hlt.no

Velkommen som søker ved HLT!

.